15
ספט

האם ניתן יהיה לברר את גובה היטל השבחה מבלי לשלמו?