18
יול

“ההחלטה שלא להחליט בתיקון תמ”א 38 תגדיל את חוסר הוודאות”