18
אפר

כנס חירום של לשכת עוה”ד בנושא קבוצות רכישה