12
ינו

“החוק אינו חל על מצב של קבלני חתימות הפועלים במסווה של יזם”