09
נוב

“בנתונים האלה לא נראה כמעט פרויקטים של הריסה ובנייה”