03
נוב

“העמסת תוספת מיסוי על פרויקטי בנייה אינה פתרון”