14
אוק

“רשויות מקומיות יכולות לפרש התמ”א כפי שעשו עד היום”