10
מאי

“יזמים שלא מעודכנים בחקיקה עלולים להכשיל פרויקטים”