01
ינו

אושר בקריאה טרומית: הבטחת נכסי בעלי דירות בפינוי-בינוי