25
אוק

כנס חירום של לשכת עוה”ד נגד הקיצוץ הצפוי בסיוע המשפטי