שאלות ותשובות- נדל”ן באוקראינה

נושא I: רכישת נדל”ן באוקראינה על ידי אזרחים זרים.

 1. אילו חוקים ותקנות חלים על שוק הנדל”ן באוקראינה? המסגרת הרגולטורית בנושא נדל”ן באוקראינה כוללת את החוקים הבאים: הקוד האזרחי באוקראינה, קוד מסחרי של אוקראינה, קוד המקרקעין של אוקראינה, חוק אוקראינה על שכירות מקרקעין, חוק אוקראינה בנושא רישום המדינה של זכויות הקניין לנכסי מקרקעין שעבודים
 2. אילו מגבלות ומכשולים עשויים למנוע ממשקיעים זרים לקנות נדל”ן באוקראינה? על פי קוד המקרקעין של אוקראינה, פיקוח על משקיעים כמו זרים בודדים, חברות מיזמים משותפים, חברות זרות ומדינות זרות אינן זכאיות לרכוש קרקעות חקלאיות בשטחה של אוקראינה. יתר על כן, המחוקקים אוסרים על חברות זרות להחזיק מגרשים שאינם חלקות אדמה הנמצאות בגבולות אזורים מיושבים, במקרה של רכישת מתקני נדל”ן שנמצאים שם או לצורך הקמת מתקנים הקשורים לפעילות המסחרית של הקונה אוקראינה. מותרת היא גם רכישת חלקות קרקע מחוץ לגבולות האזורים המאוכלסים שבהם חלקת האדמה עומדת בבסיס מבנה או מבנה בבעלות הקונה.
 3. מהן הדרישות העיקריות לאזרחים וחברות זרות המוכנות לקנות קרקעות באוקראינה? במקרה זה הקונה הזר חייב להיות זכאי כחוק לביצוע פעילויות עסקיות באוקראינה ולהירשם כחברה בת או כמוסד קבע.
 4. מהם ההבדלים העיקריים בין קניית הקרקע מבעלים פרטיים למדינת אוקראינה? רכישת החלקה העירונית חייבת להיות מאושרת רשמית על ידי הקבינט האוקראיני. באפשרות השנייה – אדמות בבעלות המדינה האוקראינית דורשות אישור מהמוסד הגבוה – הפרלמנט האוקראיני
 5. מהן צורות הבעלות העיקריות העומדות לרשות הזרים לרכישת נדל”ן באוקראינה? המשקיעים הזרים עשויים לבחור בין שלוש צורות בעלות שונות – פרט זר, מעמד של בעלי מניות בתוך ישות משפטית הרשומה בחו”ל ומעמד של בעלי מניות בתוך ישות משפטית המאוגדת באוקראינה.
 6. איך נראה תהליך רכישת נכס באוקראינה?
  השלב הראשון כולל בחירת הנכס הנכון וודא שהמשקיע הזר זכאי לעסקה זו. לאחר שנדונו והוסכמו חפץ הנדל”ן והמחירים, הוא נדרש לחתום על חוזה רכישה ראשוני. נכון לעכשיו, פיקדון רגיל באוקראינה הוא 5% ממחיר הרכישה או מהסכום המוסכם. הסכם זה ממלא תפקיד חשוב בעסקה מכיוון שהוא מתווה את תנאי הרכישה ומגדיר את הזמן הדרוש להשלמת תהליך הקנייה. החוק מחייב נוכחות של נוטריון אוקראיני לחתימת ההסכם. נוטריון צריך להיות נוכח ביום חתימת העסקה, כמו גם ברגע השלמת תשלום בנקאי.

נושא II. מערכת הבנקאות של אוקראינה. שאלות ותשובות

 1. מהם המוסדות העיקריים במערכת הבנקאית האוקראינית הנוכחית ותחומי אחריותם? למגזר הבנקאות באוקראינה מבנה דו-שכבתי וכולל את הבנק הלאומי של אוקראינה (NBU) ומספר בנקים מסחריים, הפועלים גם בבעלות פרטית וגם בבעלות המדינה. א) האחריות העיקרית של NBU כוללת מדיניות מוניטרית, רישוי בנקים מסחריים ופיקוח על פעילותם. ב) בנוגע לבנקים מסחריים, החוק האוקראיני מבחין בין בנקים אוניברסליים ומסחריים לבין בנקים מסחריים “מיוחדים”, כאשר האחרונים כוללים בנקים לחיסכון, השקעות, משכנתא וסליקות. על מנת להיות מסוגלים לספק שירותי בנקאות, הבנקים המסחריים צריכים לקבל את הרישיון הבנקאי שהונפק על ידי הבנק הלאומי באוקראינה.
 2. מהם האתגרים והבעיות העיקריים של מגזר הבנקאות באוקראינה בימינו? א) המשבר האחרון וירידה חדה במספר הבנקים ממשיכים להשפיע על המצב הקיים במערכת הבנקאית, לרבות צמיחת הלוואות איטית מאוד. ב) המשבר הכלכלי וההתאוששות הכלכלית האיטית מצמצמים את מגוון הלקוחות הפוטנציאליים של הבנקים. ג) נתח גבוה של נכסי פורקס (FX) נושא בסיכון לירידת ערך שלהם במקרה של פיחות מהיר של המטבע הלאומי. ד) המדיניות המוניטרית ההדוקה של NBU מצמצמת את הסיכויים לירידה בריבית בשוק בעתיד הקרוב. ה) ההיקף הפוטנציאלי של הלוואות PI (קרן וריבית) מוגבל על ידי ביקוש צרכני חלש.
 3. מה היו סדרי העדיפויות העיקריים של בנקים אוקראינים ופרויקטי חקיקה חדשים לשנת 2019? הבנקים נאלצו להתמקד בחידוש ההלוואות התאגידיות במלואן ולנקות עוד יותר את מאזן ההלוואות שאינן מבצעות (NPL). במיוחד, בשנת 2019, הבנק הלאומי באוקראינה הציג את הרעיון למבנה חדש של הון רגולטורי, כמו גם את יחס המימון היציב נטו. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף לאחר שנדונו עם הבנקים המסחריים. במקביל, תינתן לבנקים תקופת חסד כדי להקל על המעבר לפעילות במסגרת התקנות החדשות.
 4. האם מערכת המשפט הבנקאית באוקראינה מאפשרת בעלות זרה במדינה? כן, בנקים זרים פועלים באופן פעיל גם באוקראינה. בנקים בעלי בעלות זרה (כולל חברות רוסיות כמו גם אירופיות) מהווים 32.9% מההון הסטטוטורי. עם זאת, נתח השוק של הבנקים במערב אירופה במגזר הבנקאות באוקראינה צנח בארבע השנים האחרונות.

נושא III. זכויותיהם של אזרחים זרים בבנקים אוקראינים. שאלות ותשובות

 1. ב- 7 בפברואר 2019 נכנס לתוקפו החוק החדש של אוקראינה “על עסקאות מטבע ומטבעות” ותקנות בקרת מטבע חדשות, מה שעושה צעד חשוב לקראת ליברליזציה של פיקוח על מט”ח. מהם ההיבטים העיקריים של המסגרת הרגולטורית החדשה עבור אזרחים זרים במערכת הבנקאות האוקראינית? נההפרשות כוללות, למשל, כי תשלומים בתוך אוקראינה חייבים להיעשות בבורסה במטבע אוקראינה בלבד, למעט עסקאות מסוימות שהוסמכו במטבע חוץ (אספקת בנקאות או שירותים פיננסיים אחרים על ידי בנקים אוקראינים; הנפקה, תשלום ריבית תחת או החזר אגרות חוב או שטרות הנקובים במטבע חוץ; מכירה ורכישה של ניירות ערך ממשלתיים; השקעות זרות באוקראינה).
 2. האם ניתן להעניש את אזרחים זרים, שעושים עסקאות כספיות באוקראינה, בגין הפרת התקנות החדשות? כן, ניתן להטיל עונש של עד 100% מסכום העסקה הנקובה במטבע חוץ בגין הפרה של חקיקת מטבע חוץ ואי עמידה בדרישות העסקה.
 3. במקרה של תשלומים במסגרת התחייבויות חוזיות, האם יש מטבעות בינלאומיים אחרים המותרים לעסקות מסוג זה? כן, תושבי אוקראינה יכולים לבצע או לקבל תשלומים לתושבים שאינם תושבים או ממנה (במסגרת עסקאות סחר והון) או בגריבנה אוקראינית או במטבע חוץ כמו אירו, דולר אמריקאי, לירות שטרלינג וכו ‘.
 4. אם לאזרח או חברה זרה אין מעמד רשמי של תושב אוקראינה, האם היה מונע ממנו לפתוח חשבון בנק באחת מהמדינות או הבנקים המסחריים באוקראינה? לא, חברות ואנשים פרטיים שאינם תושבי חוץ (יזמים יחידים וכו ‘) רשאים לפתוח חשבונות עו”ש בבנקים באוקראינה לצורך השקעות זרות באוקראינה או עסקאות פיננסיות מורשות אחרות. החוק הנוכחי “על עסקאות מטבע ומט”ח” מבטיח כי לא-תושבי זכויות יהיו זהות בגין עסקאות נקובות במט”ח, שהוענקו לאזרחים ותושבים מקומיים.
 5. איזה סוג של עסקאות פיננסיות מותר לבעלי עסקים זרים (אם לא תושבים) המשתמשים בחשבון בנק באוקראינה? חברה שאינה תושבת יכולה להשתמש בחשבון השוטף שלה בבנק אוקראיני עבור מרבית העסקאות העסקיות שלה, כולל, ללא הגבלה, למשל תשלומים לשותפים ולקוחות אוקראינים שלה תחת יצוא, יבוא או חוזה אחר, הלוואות ללווים אוקראינים, או השקעות זרות באוקראינה. סכומי העברה חוצה גבולות מחשבון כזה אינם כפופים לשום מגבלה.

נושא IV. מיסים ותשלומים אחרים עבור אזרחים זרים באוקראינה.

 1. כיצד מוגדר מצבם החוקי של אזרחים זרים באוקראינה מבחינת תשלומי מיסים?
  אזרחי מדינות זרות (יחידים או חברות) ללא היתר תושבות קבוע כפופים למיסוי בינלאומי באוקראינה. ישות משפטית “לא תושבת” מוגדרת לצרכי מס מקומי כישות שהוקמה ופועלת על פי דין זר. ביחס לאנשים פרטיים, הם מוגדרים כתושבים שאינם תושבים למקרה שלא ינהגו כאל תושבים באוקראינה.
 2. אילו סוגי הכנסות, שהופקו מפעילות עסקית, נופלים בגדר המיסוי הבינלאומי באוקראינה? ואיך הם מחויבים בדרך כלל במס?
  א. הכנסות עסקיות הנגזרות באמצעות סניף (מוסד קבע) ממוסות באופן דומה לרווחים עסקיים של משלמי מס רגילים באוקראינה. ההגדרה המקומית של מוסד קבע דומה לזו הקבועה באמנת המודל של ה- OECD (אם כי חלק מההוראות מבוססות על מודל האו”ם).
  ב. הכנסות עסקיות ממכירת סחורות, יצירות ו / או שירותים המיוחסות למוסד קבע ניתנות לחלוקה ללא מס במקור אוקראינית לתושב שאינו תושב, כחוק בדיני מס אוקראינים. הסכמי מיסוי כפול ישימים עשויים להקל על מס מקומי אחר באוקראינה.
 3. האם אזרחים זרים יכולים להיות חייבים במיסוי בינלאומי אם הפרט (או החברה) לא מייצרים הכנסות פעילות באוקראינה?
  כן, במקרה זה ישות שאינה תושבת חייבת במס על מקורות אוקראינים אחרים – הכנסה שאינה עסקית (פאסיבית).
 4. מה המשמעות של “הכנסה פסיבית” עבור אזרחים בינלאומיים על פי קוד המס של אוקראינה?
  הכנסה פסיבית עשויה לכלול הכנסה ייעודית שאינה עסקית ממקורות אוקראינים המחויבת בדרך כלל במס במקור במקור אוקראינית אלא אם כן ניתן לייחסם למוסד הקבע של תושב שאינו תושב אוקראינה (כגון דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, הכנסות משכירות, הכנסה ממכירת מקרקעין רכוש, החל מסחר עם ניירות ערך, משא, דמי הנדסה, עמלות סוכן וכו ‘)
 5. כמה גבוה אם השיעור הנוכחי של מס במקור באוקראינה?
  שיעור מס במקור (WHT) נקבע לרוב על 15%. שיעורי WHT מיוחדים המשתנים בין 0% ל 18% חלים על הכנסות מסוימות במקור האוקראיני, למשל, הכנסות על אג”ח וקופות גמל ללא ריבית, דמי הובלה בינלאומיים ותשלומי ביטוח. סרקס 20% חל על תשלומים עבור שירותי פרסום.

נושא V. מיסים הקשורים לרכושם של אזרחים זרים באוקראינה. שאלות ותשובות

 1. איזה סוג מיסוי בינלאומי מוחל על הנכס בבעלות או מושכרת של אזרחים זרים באוקראינה?
  הכנסה פסיבית, כמו שכר דירה, הכנסה ממכירת נכסי נדל”ן אוקראינים, נופלת בגובה מס במקור במקורות מס במקור (WHT) באוקראינה. יתר על כן, תשלומים אחרים, כגון רווחים מסחר בניירות ערך, דמי הנדסה, עמלות סוכן והכנסות מקור אחרות באוקראינה של תושבי חוץ, עם כמה חריגים מוגבלים, כפופים גם הם למס במקור. WHT האוקראיני עשוי להקטין או לבטל במקרים מסוימים על סמך הסכמי מס כפול של אוקראינה החלים.
 2. מהם המרכיבים העיקריים של ארנונה באוקראינה?
  הארנונה כוללת את המרכיבים הבאים: א) מיסוי מקרקעין; ב) דמי קרקע; ג) מס הובלה.
 3. כמה גבוה המע”מ הנוכחי עבור נדל”ן באוקראינה?
  באופן כללי, בעת תכנון פעולות נדל”ן, אזרחים זרים צריכים לקחת בחשבון כי התחייבויות הנוגעות למכירה ורכישה או חכירה של נדל”ן כפופות למע”מ אוקראיני של 20%. אולם מכירת חלקות קרקע או מכירת נכסי מגורים (למעט המכירה הראשונה) פטורות ממע”מ.
 4. האם יש נוהל מיסוי נפרד לעסקאות עם קרקעות אוקראיניות?
  כאשר מתכננים עסקאות עסקיות הקשורות בחלקות קרקע, על תושבי חוץ לשקול, יחד עם דרישות חקיקה אחרות הקשורות לעסקות עם מקרקעין, את משטר המס המיוחד עבור עסקאות עם חלקות מקרקעין.
 5. כמה גבוה מיסוי מקרקעין הנוכחי באוקראינה וכיצד הוא מחושב בדרך כלל?
  מיסוי מקרקעין מוטל על הבעלים / המשתמש בשיעורים, בדרך כלל עד 12% על האדמות המשוערות בהתאם למיקום הקרקע והשימוש בה. ישויות משפטיות (כולל תושבי חוץ) המחזיקות בנדל”ן למגורים או שאינם למגורים מחויבות במס בשיעור השווה ל- 1.5% מהשכר המינימלי החל מה -1 בינואר של שנת הדו”ח למ”ר בבעלות. אם השטח הכולל של נחלות המקרקעין עולה על 300 מ”ר (לדירות) ו / או 500 מ”ר (לבתים), סכום המס שחושב יוגדל ב- 25,000 UAN לנכס לשנה (או חלק ממנו).

נושא VI. תחומי השקעה חדשים באוקראינה. שאלות ותשובות

 1. אילו יתרונות יש לאוקראינה בכדי למשוך השקעות מהשוק העולמי?
  באוקראינה יש את רוב החומרים הדרושים כדי להיות מוקד ייצור מרכזי באירופה – משאבי אנוש בעלות נמוכה, מיומנות הנדסית, מיקום גיאוגרפי ושיפור תשתיות. יתר על כן, במקרה של IT וחקלאות, לאוקראינה יש את היכולת להוביל את העולם מבחינת חדשנות ופריון. זה נכון במיוחד באזורים שבהם ה- IT והחקלאות מתכנסים, למשל בתחום המתפתח של AgTech. אוקראינה היא פנינה נסתרת שהוכתמה בעברה, אך ניתן היה לגלות בה מעט יחסי ציבור טובים.
 2. מהם הסוגים השכיחים ביותר של השקעות זרות באוקראינה?
  זרמי ההשקעה הנוכחיים כוללים בעיקר השקעה ישירה מתחומי שיפוט הבית והשקעות עקיפות באמצעות מבני אחזקות מתווכים. השקעה ישירה באוקראינה לרוב תהיה אופציה אטרקטיבית עבור משקיעים זרים השוהים במדינות אשר סיכמו הסכם כפל מס עם אוקראינה. מצד שני, חברות אחזקה עשויות לא תמיד לשפר את יעילות המס.
 3. מהם החוקים האוקראינים הנוכחיים המגדירים השקעות ישירות זרות (FDI)?
  החוק האוקראיני הבסיסי בתחום זה הוא חוק אוקראינה “על טיפול בהשקעות זרות” (שנחתם ב -19 במרץ 1996 על ידי הפרלמנט – ורקובנה ראדה מאוקראינה). החוק לטיפול בהשקעות זרות מגדיר את הספציפיות של טיפול בהשקעות זרות בשטחה של אוקראינה, הנובע מהיעדים, העקרונות וההוראות של החקיקה האוקראינית.
 4. מהן העסקאות הגדולות בתחום מיזוג ורכישה באוקראינה, שיכולות להגדיר כיוונים חדשים לתזרימי המזומנים מעבר לים לכלכלה האוקראינית?
  בהתבסס על הדו”חות והמספרים האחרונים, החקלאות יחד עם ענפי מתכות וכרייה הם כיום הכיוונים האטרקטיביים ביותר להשקעות זרות. שני שלישים מכמות העסקה הכוללת התפשטה על פני ארבעה מגזרים; נדל”ן ובינוי, חקלאות, בנקאות וביטוח ושוק צרכנים. אם להזכיר רק כמה, המבצעים הגדולים ביותר בין השנים 2020-2020:
  מפעלי העשרת הפחם לעשיית פחם (Podrovske Colliery) וסוויאטו-ורווארינסקה (היעד) נרכשו על ידי מתכות וכריית Metinvest Holding, Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd ו- Treimur Investments תמורת 714 מיליון דולר.
 • הבא, מריה אגרו אחזקות (חקלאות) נרכשה על ידי החברה הסעודית לחקלאות ובעלי חיים בהשקעות תמורת 242 מיליון דולר.
  Evraz DMZ (מתכות וכרייה) נרכשה על ידי פיתוח בניה אחזקות LLC תמורת 106 מיליון דולר. יש להזכיר בין מגזרי התעשייה האחרים OOO Ukrrosleasing (הובלה ותשתיות) שנרכשה על ידי ODELUS-Construkt Kft תמורת 50 מיליון דולר.

נושא VII. הסכמים בין אירופה לאוקראינה.

 1. האם אוקראינה היא כיום חברה באיחוד האירופי?
  לא, אוקראינה אינה חלק מהאיחוד האירופי: ויחסי האיחוד האירופי ואוקראינה נשלטים על ידי הסכם האסוציאציה שנחתם ב- 27 ביוני 2014 ואושרר ב- 16 בספטמבר 2014.
 2. מה הייתה המסגרת המתאימה ליישום הסכם ההתאגדות?
  החל מה -1 בספטמבר 2014 נכנסו לתוקף חלקים רלוונטיים בהסכם ההתאגדות בתנאים של יישום זמני עד לכניסתו המלאה עם סיום הליך האשרור על ידי כל המדינות החברות באיחוד. יישום הסכם ההתאגדות מתקיים על בסיס תוכנית פעולה בהתאמה לשנים 2014-2017, שאושרה על ידי ממשלת אוקראינה ב- 17 בספטמבר 2014. אוקראינה היא גם מדינה שותפה במסגרת השותפות המזרחית ומדיניות השכונה האירופית.
 3. מהם המרכיבים העיקריים בהקמת עמותה של האיחוד האירופי ואוקראינה על פי הסכם האסוציאציה? עמותה זו מאפשרת להעצים את הדיאלוג ואת שיתוף הפעולה הפוליטי בהקשר של פסגת האיחוד האירופי-אוקראינה (ברמה הפוליטית הגבוהה ביותר) והן של מועצת האיגוד (רמת השרים). עם מיסוד הדיאלוג הפוליטי מבקשים היעדים הבאים: (א) העמקת ההתאגדות הפוליטית והגברת העקביות והיעילות בתחומי מדיניות החוץ והביטחון. (ב) להבטיח יציבות בינלאומית על בסיס תפקודה היעיל של מערכת האבטחה הרב-צדדית. (ג) לשפר את שיתוף הפעולה בנושא ביטחון בינלאומי וניהול משברים, במיוחד כדי להתמודד עם אתגרים ואיומים עולמיים ואזוריים (ד) לחזק את הכבוד לעקרונות הדמוקרטים, שלטון החוק וממשל טוב, זכויות אדם וחירויות יסוד, כולל זכויות הלאום. מיעוטים (ה) לתרום לתהליך ההתבססות והייצוב של הרפורמות הפוליטיות הפנימיות. לבסוף, הצדדים המתקשרים מתחייבים להתחייב לשתף פעולה בקידום השלום והצדק הבינלאומי על ידי אשרור ויישום של חוק רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי.
 4. מהן אבני הדרך העיקריות והפרויקטים של התוכניות להתאוששות מוקדמת (ERP) ותשתיות עירוניות (UMIP) על ידי בנק ההשקעות האירופי ונציבות האיחוד האירופי?
  כאחד הצעדים הראשונים במסגרת תוכנית הפעולה המיוחדת לאוקראינה, EIB פיתח יחד עם הנציבות האירופית תוכנית הבראה מוקדמת של 200 מיליון אירו (ERP). מטרת פעולה זו היא להעניק עזרה הומניטרית לאזורים הנגועים בסכסוך בדונצק ובמחוזות לוהנסק בשליטת ממשלת אוקראינה, שלושת המחצבים הסובבים אותה (חרקוב, דניפרופטרובסק, זפוריז’יה) ומועצות עיריות בשכונות אחרות ברחבי הארץ, מה שמאפשר אותם כדי להתמודד עם ההשפעה של זרם כבד של עקורים פנימיים. עד כה, במערכה ראשונה נבחרו כ -70 פרויקטים בגודל קטן – בתי חולים ומתקנים רפואיים, בתי ספר וגני ילדים, דיור ומבני ציבור – שמספקים לכ -240,000 אנשים מחסה ותנאי מגורים משופרים. חבורה שנייה ואף גדולה יותר של פרויקטים דומים נמצאת כעת תחת הכנה. EIB גם הקים תוכנית השקעה בסך 400 מיליון יורו לפרויקטים עירוניים ברחבי אוקראינה

נושא VIII. הסכמים בין קנדה לאוקראינה.

 1. מהם ההיבטים העיקריים בהסכם סחר חופשי קנדה ואוקראינה?
  ההסכם קובע מנגנונים המאפשרים לתושבי קנדה ואוקראינה להגיש שאלות בכתב לשתי המדינות לגבי התחייבויות בפרק. ההסכם קובע גם כי קנדים ואוקראינים רשאים לבקש חקירה של הפרות חוקים סביבתיים. לאחר הקמתו, פרק הסביבה יפקח על ידי הוועדה לאיכות הסביבה, ויורכב מאנשי תפקידים מטעם הסביבה ושינוי האקלים קנדה והמשרד האיכותי לאוקראינה ומשאבי טבע.
 2. היעדים העיקריים של ההסכם בין קנדה ואוקראינה?
  קנדה מחויבת לנקוט במדיניות המקדמת פיתוח בר-קיימא וניהול סביבתי תקין. הסכם הסחר החופשי בקנדה ואוקראינה (FTA) מחזק את התמיכה ההדדית בין מדיניות סחר וסביבה ואת הצורך ביישום הסכם זה באופן התואם את ההגנה והשימור על הסביבה.
 3. מהי האמנה הנוכחית העיקרית המסדירה את הסכמי המס הדו-צדדיים בין אוקראינה לקנדה? נקודות המפתח העיקריות בהסכם זה?
  זה כולל במיוחד אמנה בין ממשלת אוקראינה לקנדה בנושא הימנעות ממיסוי כפול ומניעת התחמקות פיסקלית ביחס למיסים על הכנסה ועיזבון. אמנה זו מסדירה את הנקודות הבאות: מיסים מכוסים, מעמד מגורים של מדינה מתקשרת, נקודות חקיקה של מפעלים קבועים, הכנסות ממקרקעין, הכנסות ממקרקעין, שילוח ותובלה אווירית, חברות קשורות, דיבידנדים, ריביות, תמלוגים, רווחי הון, עצמאי שירותים אישיים, שירותים אישיים תלויים, דמי דירקטור, המגוון הרחב של מקצועות העצמאים על ידי תושבים ואינם תושבים, פנסיה וקצבים, שירותי ממשלה, אמני סטודנטים, הכנסות אחרות, ביטול מיסוי כפול, אי-אפליה, הדדיות נוהל הסכם, חילופי מידע, חברי משימות דיפלומטיות ותפקידים קונסולריים, כללים שונים, כניסה לתוקף ולבסוף סעיפי סיום.
 4. לאיזה סעיף בחוזה זה חשוב ביותר לקחת בחשבון מבחינת הימנעות ממיסוי כפול? ולמה?
  הסעיף 23 – ביטול מיסוי כפול. לעניין סעיף זה, רווחים, הכנסות או רווחים של תושב מדינה מתקשרת אשר מחויבים במס במדינה המתקשרת האחרת בהתאם לאמנה זו, יראו כמקורם באותה מדינה אחרת. אם בהתאם לכל הוראה באמנה הכנסות הנגזרות או הון בבעלות תושב מדינה מתקשרת פטורות ממס באותה מדינה, מדינה זו עשויה בכל זאת לחשב את גובה המס על הכנסתו או ההון הנותרים של תושב כזה, קח בחשבון את ההכנסה או ההון הפטורים.

נושא IX. הזדמנויות עסקיות בין אוקראינה להודו.

 1. מהו ההסכם הדו-צדדי העיקרי בנושא הסכמי מיסים בין הודו ואוקראינה? מהו היקף המסים עליהם חלה האמנה?
  אמנה בין ממשלת הרפובליקה של הודו לממשלת אוקראינה למניעת מיסוי כפול ומניעת התחמקות פיסקלית ביחס למסים על הכנסה ועל הון.
 2. המסים הקיימים עליהם תחול אמנה זו הם בפרט: (א) באוקראינה – מס הרווחים של מפעל; מס הכנסה אינדיבידואלי; מס על רכוש של מפעלים; מס על מקרקעין של אזרחים (להלן “מס אוקראיני”). (ב) בהודו – (מס ההכנסה, כולל כל חיוב עליו; מס העושר (להלן “מס הודי”).
 3. הנקודות החשובות ביותר בהסכם זה הן היבטים ביחס למצב המגורים החוקי של אזרחים זרים. כיצד האמנה שולטת בהגדרות אלה?
  על פי האמנה, המונח תושב – לעניין האמנה, המונח “תושב מדינה מתקשרת” פירושו כל אדם שעל פי חוקי אותה מדינה, הוא חייב במס בה בגלל מושבו, מגוריו, מקום הניהול, מקום הרישום או כל קריטריון אחר בעל אופי דומה. אולם מונח זה אינו כולל כל אדם שחייב במס באותה מדינה רק בגין הכנסות ממקורות או הון הנמצאים במדינה המתקשרת.
 4. במקרה שאדם הוא תושב בשתי המדינות המתקשרות, כיצד האמנה חלה?
  אז ייקבע מעמדו כדלקמן: יראו אותו כתושב המדינה המתקשרת בה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע העומד לרשותו בשתי המדינות המתקשרות, יראו אותו כתושב המדינה איתה קשריו האישיים והכלכליים קרובים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים); אם לא ניתן לקבוע את המדינה המתקשרת שבה יש לו את מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע העומד לרשותו במדינה מתקשרת אחרת, יראו אותו כתושב המדינה המתקשרת בה יש לו מקום מגורים רגיל; אם יש לו מקום מגורים רגיל בשתי המדינות המתקשרות או באף אחת מהן, יראו אותו כתושב במדינה בה הוא אזרח; אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או לא אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יוסרו את השאלה בהסכמה הדדית.
 5. כיצד מוגדר המונח “מוסד קבע” הרלוונטי לאזרחים זרים?
  המונח “מוסד קבע” פירושו מקום עסק קבוע דרכו מתנהל עסק של מפעל כולו או חלקו. המונח “מוסד קבע” כולל במיוחד: מקום של ניהול; סניף; משרד; מפעל; סדנה; מכרה, באר נפט או גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבי טבע; מחסן ביחס לאדם המספק מתקני אחסון לאחרים; בית או מחסן המשמש כמכירת מכירות או לקבלת הזמנות או לשידול לפניות; מתקן או מבנה המשמש לחקירה או ניצול של משאבי טבע; אתר בנייה או פרויקט בניה, התקנה או הרכבה או פעילויות פיקוח בקשר אליו, כאשר אתר, פרויקט או פעילויות כאלה (יחד עם אתרים אחרים, פרויקטים או פעילויות כאלה, אם בכלל) נמשכים לתקופה של יותר משישה חודשים.

נושא X-XI. יזמות (עבודה עצמית) באוקראינה.

 1. בעלי עסקים ויזמים פרטיים יכולים להירשם כיזמים יחידים אך לפתוח גם חברות משלהם. מהם סוגי החברות הנפוצות ביותר באוקראינה? מדובר בחברות עם אחריות מוגבלת (LLC) וחברות המניות המשותפות (JSC). יתר על כן מחלקים הג’וינט למגזר הציבורי והפרטי, כאשר ההבדל העיקרי הוא בכך שמוסד לביה”ס ציבורי רשאי להציע את מניותיו באמצעות הנפקה ציבורית או פרטית, בעוד ש”ג’יי.סי פרטית, לעומת זאת, רשאית להקצות את מניותיה אך ורק באמצעות הנפקה פרטית. קיימים סוגים אחרים של חברות (חברות בעלות אחריות נוספת, חברות עם אחריות מלאה (שותפויות כלליות); חברות עם אחריות מבודדת (שותפויות מוגבלות), מפעלים פרטיים, קואופרטיבים וכו ‘), למרות שבפועל מדובר בשימוש לעיתים רחוקות ולכן אינן מטופלות כאן באופן ספציפי .
 2. מה ההבדלים העיקריים בין LLC ל- JSC ? JSC, שהיא בערך המקבילה של חברה מוגבלת פרטית או GmbH, שכיחה יותר. אתה תשתמש ב- JSC ציבורי (JSC ציבורי הוא המקבילה של חברה מוגבלת ציבורית בבריטניה או Aktiengesellschaft בגרמניה) אם הדבר נדרש על פי חוק (למשל לבנק) או אם אתה מתכוון לרשום את החברה שלך בבורסה או לעמוד בדרישות לסוג מסוים של עסק. היתרונות של LLC כוללים: (1) זה זול יותר ויש פחות רשמיות, (2) הוא גמיש ו (3) הוא יכול לנהל כמעט כל סוג של עסק, עם כמה חריגים שבהם JSC או חברה מסוג אחר היא חובה במפורש.
 3. כיצד מתפקד מיסוי של יזמים פרטיים ועצמאים (תושבים ושאינם תושבים) באוקראינה?
  מלבד יזמים בודדים – משלמי מס יחידים, יזמים פרטיים יקבעו באופן עצמאי את ה- PIT (מס הכנסה אישי) מסכום ההכנסה החייבת במס נטו בשיעור של 18 אחוזים. ההכנסה החייבת נטו נקבעת כהפרש בין סך ההכנסה החייבת במס (הכנסות במין או בעין) לבין הוצאות מתועדות הקשורות בפעילות עסקית של יזמים פרטיים כאלה. מס הכנסה אישי המוחזק מיזמים בודדים משולם בתשלומים מקדמיים על בסיס רבעוני, כפי שחושב על בסיס סכום המס שנצבר בשנה הקודמת. חישוב המס הסופי לשנת דיווח המס ייעשה על ידי נישום בהחזר המס השנתי לאור התשלומים המקדמיים שבוצעו. יזמים פרטיים מחויבים לשמור על ספר הכנסות והוצאות הכנסה על כל הכנסות שהתקבלו וכל ההוצאות שהוצאו מופיעות בסדר כרונולוגי. הכנסותיהם של עצמאים המבצעים פעילויות מקצועיות עצמאיות יחויבו במס באופן דומה, אך מבלי לבצע תשלומים מראש.
 4. מהן הפעילויות המקצועיות והעצמאים המקצועיים העצמאיים באוקראינה? ואיך אזרחים זרים צריכים לרשום את המפעלים שלהם?
  תפקידים מקצועיים עצמאיים, כאלה המתייחסים להשתתפות פרטנית בפעילויות מדעיות, ספרותיות, אמנותיות, חינוך או הוראה, פעילויות של רופאים, נוטריונים פרטיים, עורכי דין, מבקרי רואי חשבון, שמאים, מהנדסים או אדריכלים, אנשים העוסקים בפעילות דתית (מיסיונרית), ופעילויות דומות, בתנאי שאדם כזה אינו עובד או יזם יחיד ומעסיק צוות של לא יותר מארבעה אנשים. בעלי מקצוע עצמאים יירשמו ככאלה ברשויות המס. זרים וחסרי אזרחות, הרשומים ברשויות רגולטוריות כיזמים פרטיים או כעצמאים, נחשבים לתושבי אוקראינה לצרכי המיסוי, ויחד עם הכנסותיהם מפעילות מקצועית עצמאית, הכנסות אחרות המקורות באוקראינה וזרות יש לציין הכנסה בתשואת המס השנתית.

 1. מה זה PIT? ואיך מטפלים בתושבים זרים (ושאינם תושבים) בהתאם לחוק המס הנוכחי באוקראינה?
  מס הכנסה מס הכנסה אישי (PIT) הוא מס המוטל על הכנסותיהם של אנשים פרטיים. למטרות PIT באוקראינה מוחלים שני עקרונות מיסוי: הכנסתם של תושבי המס ממוסה על בסיס חבות המס הבלתי מוגבלת; וההכנסות של תושבי חוץ יהיו כפופים למיסוי אם יתקבלו ממקורות הנמצאים בשטח אוקראינה (חבות מס מוגבלת). משלמי ה- PIT הם יחידים – תושבים ולא תושבים וכן סוכני מיסים. תושבות מיסים למטרות PIT שתושב מתייחס לאדם (אדם פיזי) שיש לו מקום מגורים באוקראינה. במקרים בהם ליחיד (אדם פיזי) יש מקום מגורים במדינה זרה, הוא נחשב כתושב אם אדם כזה יש לו קבע באוקראינה; אם לאדם יש מגורים קבועים במדינה זרה, הוא נחשב כתושב אם יש קשרים אישיים או כלכליים קרובים (מרכז האינטרסים החיוניים) באוקראינה. אם לא ניתן לקבוע את מצב מרכז האינטרסים החיוניים של האדם, או אם לאדם הפיזי אין מקום מגורים קבוע באחת המדינות, הוא נחשב כתושב אם הוא או היא מתגוררים באוקראינה במשך 183 ימים לפחות (כולל יום ההגעה והעזיבה) בתקופת הכספים. תנאי מספיק (אך לא בלעדי) לקביעת מיקומו של מרכז האינטרסים החיוניים של אדם (אדם פיזי) יהיה מקום מגורים קבוע של בני משפחתו או רישוםו כישות עסקית. אם לא ניתן לקבוע את מעמדו של התושב של אדם (אדם פיזי), תוך שימוש בהוראות סעיף משנה זה לעיל, יחיד נחשב כתושב אם הוא או היא אזרח אוקראינה. אם בניגוד לחוק, אינדיבידואל אזרח אוקראינה הוא אזרח במדינה אחרת, למטרות PIT נחשב אדם כזה כאזרח אוקראינה שאינו זכאי לזיכוי מס זר שנקבע בחוק המס של אוקראינה או על פי הוראות אמנות בינלאומיות של אוקראינה. אם אינדיבידואל (אדם פיזי) הוא חסר מדינה ואינו כפוף להוראות פסקאות אחת עד ארבע של סעיף משנה זה, יש לקבוע את מעמדו בהתאם לחוק הבינלאומי. בסיס מספיק בכדי לקבוע אם האדם הוא תושב, הוא קביעה עצמאית של מגוריו העיקרי בשטח אוקראינה באופן שנקבע בחוק המס של אוקראינה או ברישום שלו כעצמאי.

נושא XII. מע”מ באוקראינה.

 1. מהם מושאי המיסוי על ידי מס ערך מוסף (מע”מ)? העסקאות הבאות כפופות למע”מ באוקראינה: אספקת סחורות (עבודות, שירותים) בשטח המכס של אוקראינה. יבוא סחורות (עבודות, שירותים) לאוקראינה (כולל יבוא רכוש במסגרת הסכמי שכירות). יצוא טובין (עבודות, שירותים). עסקאות וסחר ברייטר ללא תמורה. חוק מע”מ מספק גם רשימת עסקאות שאינן כפופות למע”מ כמו רוב העסקאות בבנקים וכו ‘. חוק מע”מ קובע גם את רשימת העסקאות, הפטורות ממע”מ; למשל, תמלוגים פטורים ממע”מ. אנא שימו לב כי גופים זרים המספקים שירותים לחברות אוקראיניות שלא דרך מוסדות קבע באוקראינה עם אותם שירותים הנצרכים באוקראינה אינם נחשבים כמשלמי מע”מ. במקרה כזה החובה לשלם מע”מ מוטלת על המקבל האוקראיני של השירותים המתאימים.
 2. אילו סוגים של אנשים או חברות יכולים לשלם מע”מ?
  היקף משלמי המע”מ כולל ישויות משפטיות ויזמים עם אספקה מקומית של סחורות (עבודות, שירותים) ששוויו עלה על 300,000 UAH (כ- 28,436 יורו) בכל תקופה ב -12 החודשים הקלנדריים האחרונים. הקבוצה השנייה – ישויות משפטיות ויחידים המייבאים סחורות (עבודות, שירותים) לאוקראינה. יצוין כי גופים הרשומים כמשלמי מע”מ, אך שאינם עוסקים אספקה חייבת במשך שנה, מפסידים את מעמדו של נישום. כתוצאה מכך, כל אשראי מע”מ שנצבר בשנים קודמות יאבד.
 3. כמה גבוה שיעור המע”מ הנוכחי?
  שיעורי מס שיעורי המס עשויים להיות 20% או 0%. אין תעריפים “בין לבין”. רוב העסקאות הכרוכות במכירת מוצרים מקומיים (עבודות, שירותים), יבוא סחורות לאוקראינה וכן אספקת שירותים על ידי תושבי חוץ לצריכה בשטח המכס של אוקראינה כפופים למע”מ בשיעור הסטנדרטי של 20 אחוזים. . ייצוא סחורות משטחה של אוקראינה ושירותים קשורים ממוסה בשיעור אפס.
 4. מה הנוהל לחישוב מס מע”מ לתושבים ולא תושבי אוקראינה?
  חישוב מע”מ מע”מ בשל התקציב מחושב כהפרש בין מע”מ שנגבה מלקוחות עבור מוצרים שנמכרו (עבודות, שירותים) לבין מע”מ ששולם לספקים (זיכוי מע”מ). זיכוי מע”מ מותר למע”מ תשומה ששולם בקשר לרכישת טובין (עבודות, שירותים) ככל שההוצאה קשורה לפעילות העסקית של הנישום. רק מי שרשום ברשויות המס כמשלמי מע”מ רשאי לתבוע זיכוי מע”מ. אין זיכוי מע”מ בגין מע”מ שנגרם ברכישת טובין (עבודות, שירותים) שאינם מיועדים לפעילות עסקית של נישום. זיכוי מע”מ אינו זמין גם לנישומים העוסקים בעסקאות שאינן כפופות או פטורות ממע”מ באופן יחסי להיקף הפעולות החייבות / בלתי חייבות במס (לרוב זה המקרה למוסדות בנקאיים ששירותיהם בחלקם הגדול אינם כפופים למע”מ. ) יש להחזיר כל הפרש שלילי בין מע”מ שנגבה מלקוחות לבין מע”מ ששולם לספקים (אשראי מע”מ) מתקציב המדינה או לקזז כנגד התחייבויות מע”מ בתקופה זו או בתקופה שלאחר מכן. יש לשלם כל הפרש חיובי לתקציב המדינה. יש לתעד כראוי את כל העסקאות בעלות מע”מ עם שוברי מס (בפרט, להתייחס אליה כאל זיכוי מס, יש לתמוך כראוי במע”מ ששולם לספקים באמצעות שוברי מס). ניתן להנפיק שוברי מס רק על ידי גופים (אנשים) הרשומים כנישומים לצורכי מע”מ. שירותים המתקבלים מגורם שאינו תושב לשימוש או לצריכה בשטח המכס של אוקראינה כפופים למע”מ בשיעור של 20 אחוזים, שישולם על ידי מקבל האוקראינים של השירותים במסגרת מנגנון חיוב הפוך. לאחר מכן יידרש מע”מ זה כזיכוי (בתנאי שההוצאות לרכישת השירותים ניתנות לניכוי מס).

נושא XIII. הסכמי מיסוי כפול.

 1. מה מטרת הסכמי מיסוי בינלאומיים באוקראינה?
  אוקראינה סיכמה 74 חוזי מיסים כפולים, כאשר 73 מהם כרגע בתוקף (האמנה עם קובה אושררה אך טרם נכנסה לתוקף). הסכמי מס כפול אלה חשובים למשקיעים זרים מכיוון שהם בדרך כלל מקלים על השפעות חוק המס המקומי באוקראינה. בדומה לאמנות בכלל, הוראות המפתח בהסכמי המס הכפול של אוקראינה מקצות זכאות מיסוי בין אוקראינה לשותפי האמנה שלה בתחומי מפתח כמו מוסד קבע, מס במקור על דיבידנדים, ריבית ותמלוגים ומיסוי רווחי הון. הסכמי המס הכפול מספקים גם חילופי מידע. באוקראינה לא קיימת הקלה חד-צדדית עבור מיסים זרים המשולמים על הכנסות מקור חוץ.
דילוג לתוכן