מס ירושה, עיזבון, מתנה ומיסוי מקרקעין באוקראינה

מס ירושה, עזבון ומתנה
באוקראינה אין מס מתנה או ירושה. עם זאת, הכנסות שהתקבלו בירושה או במתנה כפופות ל- PIT (מס הכנסה אישי) בשיעורים הבאים:
• 0% אם התקבלו מבני משפחתו של תושב (בן זוג, ילד, הורה, אח / אחות, סבא וסבתא ונכד).
• 5% אם התקבלו מבוחנים / תורמים תושבים שאינם אלה שצוינו לעיל.
• 18% אם הם מקבלים מבודד / תורם שאינו תושב או לא, ללא קשר ליחסים עם מבחן / תורם כזה.
בנוסף, תשלום בולים ישולם על ידי אנשים, אזרחים אוקראינים וגם זרים, על העברות נכסים מסוימים (למשל נדל”ן, מכוניות) הממוקמים / רשומים באוקראינה, בין אם ההעברה היא בדרך של מתנה או באמצעות ירושה.
מיסוי מקרקעין (RET)
החל מה -1 בינואר 2015, כמעט כל הנכסים למגורים ולא למגורים בבעלות פרטיים כפופים ל RET.
בסיס המס נקבע על פי גודל השטח הכולל של נכס מקרקעין. קיים פטור RET חלקי ספציפי לרכוש מגורים ליחידים, לפיו 60 המ”ר הראשונים לדירות או 120 מ”ר לדירות מגורים בודדות אינם כפופים ל- RET. ממשלות מקומיות עשויות לספק פטורים נוספים. הפטורים אינם חלים על נכסים (i) העולים על יותר מפי חמישה מתחום הפטור הפוטנציאלי ו / או (ii) המשמשים לייצור הכנסה.
שיעור ה- RET נקבע על ידי הממשלות המקומיות אך בדרך כלל אינו יכול לעלות על 1.5% מהשכר המינימלי למ”ר (לשנת 2019 המקסימום הוא 62.60 UAH למ”ר).
אם לנישום נכס מגורים אחד או יותר, כאשר השטח הכולל של נכס אחד הוא יותר מ -300 מ”ר (לדירה) או 500 מ”ר (לבית), סכום המס המחושב יוגדל ב- 25,000 UAH בשנה עבור כל נכס כזה.
את המס יש לשלם על ידי יחידים תוך 60 יום לאחר קבלת שומת מס שהונפקה על ידי רשויות המס.
בעלים שאינם תושבים רשאים להשכיר את רכושם הממוקם באוקראינה רק באמצעות סוכני מס אוקראינים.

Unified social contribution (USC)
The USC basic rate (the contribution of a company that pays employment income/remuneration under civil agreements to individuals) is 22% of the gross remuneration.
The taxable base subject to the USC is capped per individual per month. Starting from 2018, the cap is set at 15 times the minimal wage set for the respective month (e.g. for 2019 – UAH 62,595). For 2017, the cap was set at 25 times the subsistence minimum set for able-bodied individuals. From 1 January 2017 till 30 April 2017, the cap was UAH 40,000 per month; from 1 May 2017 till 30 November 2017, the cap was UAH 42,100 per month; from 1 December 2017 till 31 December 2017, the cap was UAH 44,050 per month.
The minimal USC contribution is 22% of the minimal wage set as of 1 January of the reporting year (e.g. UAH 4,173 for 2019).
Consumption taxes
Value-added tax (VAT)
As of 1 January 2019, there are three VAT rates: 20%, 7%, and 0%.
The rate of 20% applies to almost all transactions subject to VAT except specific transactions subject to 7% and 0% VAT.
The reduced rate of 7% applies to supply and import of registered medicines and specific medical goods, as well as medicines, medical goods, and medical equipment allowed to be used in clinical trials.
The 0% VAT rate applies to the export of goods and some other specific transactions.
See the Other taxes section in the Corporate tax summary for more information on VAT.
Net wealth/worth taxes
There are no net wealth/worth taxes in Ukraine.
Inheritance, estate, and gift taxes
There is no gift or inheritance tax in Ukraine. However, income received as an inheritance or gift is subject to PIT at the following rates:
• 0% if received from a resident’s family members (spouse, child, parent, brother/sister, grandparent, and grandchild).
• 5% if received from resident testators/donor other than those mentioned above.
• 18% if received from or by a non-resident testator/donor, irrespective of the relations with such testator/donor.
In addition, a stamp duty is payable by individuals, both Ukrainian and foreign nationals, on transfers of certain properties (e.g. real estate, cars) located/registered in Ukraine, whether the transfer is by way of gift or through inheritance.
Real estate tax (RET)
Starting from 1 January 2015, almost all residential and non-residential property owned by individuals are subject to RET.
The tax base is determined based on the size of the total area of a real estate asset. There is a specific partial RET exemption for residential property for individuals, whereby the first 60 square meters for flats or 120 square meters for single residential dwellings are not subject to RET. Local governments may provide additional exemptions. Exemptions do not apply to assets (i) that exceed more than five times the area of potential exemption and/or (ii) used to generate income.
The RET rate is set by local governments but generally cannot exceed 1.5% of the minimal salary per square meter (for 2019, the maximum is UAH 62.60 per square meter).
If the taxpayer has one or more residential properties with the total area of one asset being more than 300 square meters (for an apartment) or 500 square meters (for a house), the amount of calculated tax will be increased by UAH 25,000 per year for each such asset.
The tax must be paid by individuals within 60 days upon receipt of a tax assessment issued by tax authorities.
Tax non-resident individuals are allowed to rent out their property located in Ukraine only through Ukrainian tax agents.

דילוג לתוכן