נדל”ן בישראל

נדל”ן, יזמות ועסקאות מכר

משרדנו מציע שירות מקיף בתחום המקרקעין:
בדיקות מקדמיות של התכנות העסקה
בדיקת הצדדים לעסקה – למשל, אם יש כמה מוכרים יש ליצור אחריות יחד ולחוד.
בדיקת הבעלות ברשות הרלוונטית.
עסקאות נוגדות, עיקולים, שעבודים.
תיק בנין, צווי הריסה, הגבלות תכנוניות, עירייה (בייחוד בדירת גג- בדיקה לעניין מגבלות להוצאת היתר בניה).

מצגת - תיקון 3(א') לתמ"א 38

דילוג לתוכן