רומניה - שאלות ותשובות

רומניה – שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

איך נקראת לשכת רישום המקרקעין ברומניה?

ברומניה ישנן שתי רשויות רלוונטיות לקטגוריית רישום המקרקעין:
א. 
CADASTRU (מוסד הרושם את התכניות)
ב. 
CARTEA FUNCIARA (מוסד הרושם את המסמכים בדבר זכויות הקניין והבעלות)

האם המידע במרשם בעלי זכויות זמינות לכולם?

המידע אינו זמין לכולם אך ניתן לקבל, עבור תשלום סמלי של כ-5 דולר, “תעודת מידע” לגבי זכויות הבעלות המבוקשות מנוטריון.

האם יש סוגים שונים של רישום עבור סוגים שונים של נכסים (בניין דירות, בית פרטי, קרקעות לבנייה, קרקע חקלאית, מסחר, וכו')?

כל הרישומים נעשים ב- CARTEA FUNCIARA, אבל הם צריכים להתאים לאלה הנמצאים באישורי הבניה (כלומר למגורים, תעשייה, משרדים או חקלאות).

מהן הפעולות שיש לבצע לעסקת נדל"ן ברומניה?

על קצה המזלג:

  • חוזה קניה/מכירה שנערך על ידי הנוטריון.
  • תשלום המסים באמצעות נוטריון.
  • לאחר החתימה העסקה הושלמה.

האם יש דרך לרכוש נדל"ן ברומניה על ידי אדם או חברה שאינם תושבי/אזרחי רומניה?

לפני 2013 זה היה בלתי אפשרי, אבל החקיקה השתנתה ועכשיו אדם שאינו תושב רומניה אך הינו אזרח מדינה אחרת באיחוד האירופי יכול לרכוש נדל”ן ברומניה עם זכויות מלאות. מי שאינו אזרח של מדינה אירופית ו/או רומניה יכול לרכוש את הנכס מבלי שהקרקע תירשם על שמו במרשם המקרקעין הרומני.

חברה רומנית, גם אם כל בעלי מניותיה הינם ישראלים, אין כל מניעה שתרכוש נדל”ן ברומניה.

האם נדרש לשלם מס בעת רכישת נכס? כמו כן, האם יש הבדל במס הקנייה בין הסוגים השונים של הנכסים?

בעת רכישת נכס, המס היחידי שיש לשלם הוא עבור הנוטריון.

האם נדרש לשלם מס בעת מכירת נכס? כמו כן, האם יש הבדל במס מכירה בין הסוגים השונים של הנכסים?

בעת מכירת נכס, מלבד תשלום לנוטריון, יש לשלם מס בהתאם למחיר ולתקופת הבעלות בנכס: לדירה שהבעלות בה היתה עד 3 שנים יש לשלם מס של 2% אם מחיר הדירה עולה על 200,000 רון ו- 1% אם הבעלות היתה של יותר מ- 3 שנים והמחיר עולה על 200,000 רון.

במרץ 2017 נכנס לתוקף פטור מתשלום מס במכירת דירה במחיר של עד 450,000 רון. במכירת דירה יקרה יותר המס על ההפרש מעל 450,000 רון הינו בשיעור של 3%.

האם נדרש לשלם מס בגין החזקת נכסים? האם המס משתנה בהתאם לסוגים שונים של הנכסים?

כן, יש מס על הבעלות של הנכס שמשולמים עבור החזקת הנכס ל – ANAF (רשות המס הרומנית). הסכום שיש לשלם משתנה ביחס למיקום הנכס, סוגו וכדומה.  יש לציין כי המיסים על הסעלות הינם הנמוכים ביותר באירופה.

להבנתנו, מיסוי רווחי חברה בגין חלוקת הדיבידנד הינו 16% ובגין חלוקת דיבידנד לבעלי מניות ישראליות הינו 15% (על פי הסכם בין ישראל ורומניה). האם היה שינוי בשיעורי המס?

מס החברות ברומניה זהה למס ההכנסה על פרטיים והינו בשיעור של 16% (יצויין, כי הממשלה החדשה שהחלה לפעול ביולי 2017 הודיעה על כוונתה לשנות מה- 1.1.2018 את אופן מיסוי החברות). בעת חלוקת דיבידנד משולם מס בשיעור של 5% ע”י מקבל הדיבידנד.

הבנו שברומניה יש "חברת מיקרו" - היינו רוצים לדעת מה הם התנאים כדי להחשב "חברת מיקרו" והאם יש הקלה במס עבור חברה כזו?

בשנת 2017 השתנתה החקיקה בנוגע ל”חברת מיקרו”. כדי להיות מוגדרת ככזו הכנסות החברה לא יכולות לעלות על הסך של 500,000 יורו בשנה ומקור יותר מ- 80% מההכנסות אינו נובע משירותי ייעוץ ו/או ניהול. חברה העומדת בקריטריונים אלו ומעסיקה עד 3 עובדים תשלם מס בשיעור 1% מההכנסות, ו- 3% מההכנסות אם אינה מעסיקה כלל עובדים.

האם המשרד מבצע בדיקות על אדמת רומניה?

משרדנו מבצע בדיקות נדרשות בכל הקשור לרכישת מקרקעין ברומניה בין היתר בכל הקשור לבדיקת הזכויות, רישום בצורה מסודרת ובטוחה.

האם חברה שמבצעת עסקאות ומשלמת מע"מ צריכה משרד מקומי?

כל חברה רומנית חייבת כתובת משרד רשום ברומניה. חברה, בשנת הפעילות הראשונה שלה יכול וכתובתה תהיה במשרד עו”ד מקומי (יש לדעת שעוה”ד מוגבלים ועפ”י החוק הרומני אסור שכתובת משרדם תשמש ככתובת ליותר מ- 10 חברות בשנת פעילותן הראשונה). ככל ואין כתובת לחברה, רשם החברות הרומני יכול לבצע פירוק החברה ובמסגרת זו למכור את הנכסים בחברה. סיבה נוספת לעבוד עם עורך דין בעל ניסיון ברומניה.

דילוג לתוכן