שאלות ותשובות- ארה"ב

נדל”ן ארה”ב

שאלות ותשובות

מהי חברת טייטל ("Title company")?

חברה (יכולה להיות גם חברת עו”ד) בעלת רישיון לרישום נכס בארה”ב. החברה בודקת את הבעלות בנכס (היסטוריה, רישום, שעבודים ומגבלות על הנכס, העדר תביעות, העדר חובות בגין הנכס, את גבולות המגרש והעדר הסגת גבול) ומנפיקה דו”ח המפרט את בדיקותיה וממצאיה. החברה היא זו אשר מבצעת את הליך המכר ורישום הנכס על שם הקונה במרשם המקרקעין. החברה מנפיקה לקונה Title Commitment – מסמך הבנוי שינ חלקים:

Schedule A – כולל את פירוט הנכס המבוטח, סכום הביטוח, מועדים;

Schedule B – כולל דרישות ותנאים בכדי שניתן יהיה להנפיק פוליסת ביטוח, מה אינו כלול בבדיקות ה- Title Company ואינו מכוסה ע”י הפוליסה.

מהו Title Insurance?

ביטוח רישום. מבטיח שיפוי לבעל הפוליסה בשל נזק שנגרם לו אם התברר שבנכס שהוא רכש חלו טעות, שיבוש או מרמה במהלך הרישום, או במקרה שהתברר שיש פגם בבעלות, כלומר חזקה שאינה תואמת את זכותו של הבעלים האמיתי, במסמכי הבעלות שנמסרו לו. חברת הביטוח תשפה במקרים של הונאה, חובות שלא שולמו ע”י המוכר, תפצה על ירידת ערך שחלה בעקבות גילוי חריגות בנייה, תפצה בגין אי רישום של הנכס בעקבות בעיה המצריכה טיפול מתמשך.

איך ניתן להיות בטוח שלא יברחו עם הכסף שלי?!

אחד הדברים החשובים בביצוע עסקת נדל”ן או כל השקעה אחרת הוא בדיקה של ‘ביטחון הכסף שלך’. איך אתה יכול להיות בטוח שהכסף באמת מגיע ליעדו ועושה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה? לא מעט משקיעים חוששים להשקיע בחברות ההשקעה בגלל הפחד מ’עוקץ’- החשש שהחברה תקח את הכסף ותברח או שפשוט תשתמש בכסף לצורך אחר ממה שסוכם. אלא שמי שמכיר את התהליך לרכישת נכס בארה”ב מבין שאין בטוח ממנו.

איך זה עובד? מה בעצם התהליך?

רישום המקרקעין במדינות השונות בארה”ב נעשה ע”י משרדי עו”ד שקיבלו רישיון מהמדינה לרשום עסקאות נדל”ן. לחברות הללו קוראים: חברות טייטל (Title Company).

החברה הזאת פותחת חשבון נאמנות ייעודי לעסקת הנדל”ן המתבצעת והרוכש (לצורך העניין- אתה) מעביר את הכסף שלך ישירות לשם. כן כן. הכסף לא עובר ישירות למוכר (לצורך העניין- אלינו).

רק אחרי שחברת הטייטל מוודאת שכל העסקה נעשית כדין והבית לא משועבד לאף אחד אחר היא מעבירה את הכסף לחשבונו של המוכר.

כך, אתה יכול לקבל ביטחון ודאי שהכסף שלך מגיע ליעדו המדוייק. (כאן צריך להעיר שישראלי שמבקש להעביר כסף לחשבון בחו”ל אבל אין לו אין חשבון בנק שם, יצטרך לגשת לפקיד שומה במס הכנסה ולתאם את ההעברה. כדי לחסוך זאת אנו מאפשרים ללקוחותנו להעביר את כספם דרך חשבונות הבנק שלנו וזאת לאחר חתימה על חוזה העברת כספים).

אבל, ההגנה על הכסף לא נגמרת כאן.

בכל עסקה, כמקובל בארה”ב, אנחנו מנפיקים למשקיע- הרוכש על חשבוננו פוליסת ‘ביטוח טייטל’. זוהי בעצם פוליסה המבטחת את כספו של המשקיע בכל מקרה שבו יגיע צד שלישי ויטען שיש לו בעלות על הנכס. כך שגם אם מצב כזה יקרה (והסיכוי לכך אפסי) כספו של המשקיע מבוטח ויוחזר לו באופן מלא.

השלב השלישי והחשוב מאוד בהגנה על הכסף שלך, הוא הרישום בטאבו. הנכס שאתה רוכש נרשם על שימך, באופן מלא ובלי כל הערת אזהרה, בטאבו האמריקאי. כך, בכל מצב שלא יהיה, יש לך עדות לבעלותך על הנכס.

בנקודה זאת חשוב מאוד לשים לב – הרבה הצעות שמסתובבות בשוק לא כוללות את הסעיף הזה או כוללות אותי רק באופן חלקי- לעיתים כי החברה רוצה להוסיף הערת אזהרה בטאבו, לעיתים, כי מדובר בקבוצת רכישה גדולה והבעלות על הנכס לא נעשית על שם המשקיע עצמו ויתכנו גם סיבות אחרות.

 

לנו, חשוב מאוד ששלושת המרכיבים הללו יתקיימו במלואם וייתנו לך גם הגנה וגם שליטה מלאה על כספי השקעתך.

דילוג לתוכן