שאלות ותשובות נדל”ן אוקראינה

נושא I: רכישת נדל”ן באוקראינה על ידי אזרחים זרים.

אילו חוקים ותקנות חלים על שוק הנדל”ן באוקראינה?
המסגרת הרגולטורית בנושא נדל”ן באוקראינה כוללת את החוקים הבאים: הקוד האזרחי של אוקראינה, הקוד המסחרי של אוקראינה, קוד הנדל”ן של אוקראינה, החוק האוקראיני על חכירת מקרקעין, החוק האוקראיני על רישום המדינה של זכויות קניין. למשכנתאות נדל”ן.

אילו מגבלות ומכשולים עשויים למנוע ממשקיעים זרים לקנות נדל”ן באוקראינה?
על פי קוד הנדל”ן של אוקראינה, פיקוח על משקיעים כמו זרים בודדים, חברות מיזמים משותפים, חברות זרות ומדינות זרות אינם זכאים לרכוש אדמות חקלאיות בשטח אוקראינה. יתר על כן, המחוקקים אוסרים על חברות זרות להחזיק מגרשים שאינם מגרשים הנמצאים בגבולות אזורים מיושבים, במקרה של רכישת מתקני נדל”ן הנמצאים שם או לצורך הקמת מתקנים הקשורים לפעילות המסחרית. של הקונה אוקראינה. מותר לרכוש גם מגרשים מחוץ לגבולות האזורים המאוכלסים בהם מגרש עומד בבסיס מבנה או מבנה בבעלות הקונה.

מהן הדרישות העיקריות לאזרחים ולחברות זרות שמוכנים לקנות קרקעות באוקראינה?

במקרה זה הקונה הזר חייב להיות זכאי כדין לבצע פעילויות עסקיות באוקראינה ולהירשם כחברה בת או כמוסד קבע.

מהם ההבדלים העיקריים בין רכישת קרקעות מבעלי פרטיים לבין מדינת אוקראינה?

על רכישת החלקה העירונית להיות מאושרת רשמית על ידי הקבינט האוקראיני. באופציה השנייה – אדמות שבבעלות המדינה האוקראינית דורשות אישור מהמוסד הגבוה – הפרלמנט האוקראיני.

מהן צורות הבעלות העיקריות העומדות לרשות זרים לרכישת נדל”ן באוקראינה?
משקיעים זרים יכולים לבחור בין שלוש צורות בעלות שונות – אדם זר, מעמד בעלי המניות בגוף משפטי הרשום בחו”ל ומעמד בעלי המניות בגוף משפטי שהתאגד באוקראינה.
איך נראה תהליך רכישת הנכס באוקראינה?
השלב הראשון כולל בחירת הנכס הנכון וודא כי המשקיע הזר זכאי לעסקה זו. לאחר שדיון והוסכם על אובייקט הנדל”ן והמחירים, הוא נדרש לחתום על חוזה רכישה ראשוני. נכון להיום, פיקדון רגיל באוקראינה הוא 5% ממחיר הרכישה או מהסכום המוסכם. להסכם זה תפקיד חשוב בעסקה מכיוון שהוא מתווה את תנאי הרכישה ומגדיר את הזמן הנדרש להשלמת תהליך הרכישה. החוק מחייב נוכחות של נוטריון אוקראיני כדי לחתום על ההסכם. נוטריון צריך להיות נוכח ביום חתימת העסקה וכן ברגע השלמת התשלום הבנקאי.

 

נושא II. מערכת הבנקאות של אוקראינה. שאלות ותשובות

מהם המוסדות העיקריים במערכת הבנקאות האוקראינית הנוכחית ואחריותם?
למגזר הבנקאי באוקראינה מבנה דו-שכבתי והוא כולל את הבנק הלאומי של אוקראינה (NBU) ומספר בנקים מסחריים, הפועלים הן בבעלות פרטית והן בבעלות המדינה.
א) האחריות העיקרית של ה- NBU כוללת מדיניות מוניטרית, רישוי בנקים מסחריים ופיקוח על פעילותם.

ב) ביחס לבנקים מסחריים, החוק האוקראיני מבחין בין בנקים אוניברסליים ומסחריים לבין בנקים מסחריים “מיוחדים”, אלה כוללים בנקים לחיסכון, השקעות, משכנתאות וסליקה. על מנת שיוכלו לספק שירותי בנקאות, בנקים מסחריים צריכים להשיג את הרישיון הבנקאי שהונפק על ידי הבנק הלאומי של אוקראינה.

מהם האתגרים והבעיות העיקריים של מגזר הבנקאות באוקראינה כיום?

א) המשבר האחרון והירידה החדה במספר הבנקים ממשיכים להשפיע על המצב הקיים במערכת הבנקאית, כולל צמיחה איטית מאוד של הלוואות.
ב) המשבר הכלכלי וההחלמה הכלכלית האיטית מצמצמים את טווח הלקוחות הפוטנציאליים של הבנקים.
ג) נתח גבוה מנכסי המט”ח (FX) נושא סיכון מירידת ערך במקרה של פיחות מהיר במטבע הלאומי.
ד) המדיניות המוניטרית ההדוקה של ה- NBU מפחיתה את הסיכויים לירידת ריביות השוק בעתיד הקרוב.
ה) ההיקף הפוטנציאלי של הלוואות PI (קרן וריבית) מוגבל על ידי ביקוש צרכני חלש.
מה היו העדיפויות העיקריות של בנקים אוקראינים ופרויקטים חדשים של חקיקה לשנת 2019?
הבנקים נאלצו להתמקד בחידוש הלוואות לחברות מלאות ולנקות עוד יותר את יתרת ההלוואות הלא-ביצועיות (NPL). בפרט, בשנת 2019 הציג הבנק הלאומי של אוקראינה את הרעיון של מבנה חדש של הון רגולטורי, כמו גם את יחס המימון היציב נטו. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף לאחר שיידונו עם הבנקים המסחריים. במקביל, תינתן לבנקים תקופת חסד כדי להקל על המעבר לפעילות לפי התקנות החדשות.
האם מערכת המשפט הבנקאית באוקראינה מאפשרת בעלות זרה במדינה?
כן, בנקים זרים פועלים באופן פעיל גם באוקראינה. בנקים בבעלות זרה (כולל חברות רוסיות כמו גם אירופיות) מהווים 32.9% מההון הסטטוטורי. עם זאת, נתח השוק של הבנקים במערב אירופה בתחום הבנקאות באוקראינה צנח בארבע השנים האחרונות.

נושא III. זכויות אזרחים זרים בבנקים אוקראינים. שאלות ותשובות
ב- 7 בפברואר 2019 נכנס לתוקפו החוק החדש של אוקראינה בנושא עסקאות מטבעות ומטבעות ותקנות בקרת מטבעות חדשות, מה שהפך אותו לצעד חשוב לקראת הליברליזציה של הפיקוח על מטבע חוץ.
מהם ההיבטים העיקריים של המסגרת הרגולטורית החדשה של אזרחים זרים במערכת הבנקאות האוקראינית?
ההוראות כוללות, למשל, כי תשלומים בתוך אוקראינה חייבים להתבצע בבורסת המטבע האוקראינית בלבד, למעט עסקאות מסוימות המורשות במטבע חוץ (מתן בנקים או שירותים פיננסיים אחרים על ידי בנקים אוקראינים; הנפקה, תשלום ריבית תחת החזר חוץ אג”ח או שטרות נקובים במט”ח; מכירה ורכישה של ניירות ערך ממשלתיים; השקעות זרות באוקראינה).

האם ניתן להעניש אזרחים זרים שעושים עסקאות כספיות באוקראינה בגין הפרת התקנות החדשות?
כן, ניתן להטיל קנס של עד 100% מסכום העסקה שצוין במטבע חוץ בגין הפרת חקיקת מטבע חוץ ואי עמידה בדרישות העסקה.

האם במקרה של תשלומים במסגרת התחייבויות חוזיות, האם מותר למטבעות בינלאומיים אחרים לעסקאות כאלה?

כן, תושבי אוקראינה יכולים לבצע או לקבל תשלומים לתושבים שאינם תושבים או ממנה (כחלק מעסקאות סחר והון) או בגריבניה אוקראינית או במטבע חוץ כגון אירו, דולר אמריקאי, לירה שטרלינג וכו ‘.

אם לאזרח או לחברה זרה אין מעמד רשמי של תושב אוקראינה, האם זה היה מונע ממנו לפתוח חשבון בנק באחת המדינות או הבנקים המסחריים באוקראינה? לא, חברות ואנשים פרטיים שאינם תושבי חוץ (בעלים יחידים וכו ‘) רשאים לפתוח חשבונות שוטפים בבנקים אוקראינים לצורך השקעה זרה באוקראינה או עסקאות פיננסיות מורשות אחרות.

החוק הנוכחי “בנושא עסקאות מט”ח ושערי חוץ” מבטיח כי תושבי זכויות לא יהיו זהים ביחס לעסקאות מטבע חוץ הנקובות לאזרחים ולתושבים מקומיים.

איזה סוג של עסקאות פיננסיות מותרות לבעלי עסקים זרים (אם לא תושבים) המשתמשים בחשבון בנק באוקראינה?
חברה תושבת חוץ יכולה להשתמש בחשבונה השוטף בבנק אוקראיני במשך רוב העסקאות העסקיות שלה, כולל, ללא הגבלה, למשל תשלומים לשותפים האוקראינים שלה ולקוחות תחת חוזה יצוא, יבוא או חוזה אחר, הלוואות ללווים אוקראינים או זרים. השקעה באוקראינה. סכומי העברה חוצה גבולות מחשבון כזה אינם כפופים למגבלה כלשהי.

 

נושא V. מיסים הקשורים לרכושם של אזרחים זרים באוקראינה. שאלות ותשובות

איזה סוג מיסוי בינלאומי מוחל על נכסים שבבעלות או מושכרים על ידי אזרחים זרים באוקראינה?

הכנסה פסיבית, כמו שכר דירה, הכנסה ממכירת נכסי נדל”ן אוקראינים, נופלת בגובה מס במקור (WHT) באוקראינה. יתר על כן, תשלומים אחרים, כגון רווחי מסחר בניירות ערך, עמלות הנדסה, אגרות סוכן והכנסות מקור אחרות באוקראינה של תושבי חוץ, למעט כמה יוצאים מן הכלל, כפופים גם למס במקור. ה- WHT האוקראיני עשוי להפחית או לבטל במקרים מסוימים על בסיס אמנות מס כפולות החלות על אוקראינה.

מהם המרכיבים העיקריים של ארנונה באוקראינה?
הארנונה כוללת את המרכיבים הבאים: א) מיסוי מקרקעין; ב) אגרות קרקע; ג) מס תחבורה.

כמה גבוה המע”מ הנוכחי עבור נדל”ן באוקראינה?
באופן כללי, בעת תכנון פעולות נדל”ן, אזרחים זרים צריכים לקחת בחשבון שהתחייבויות הקשורות למכירה ורכישה או השכרה של נדל”ן כפופות למע”מ אוקראיני של 20%. עם זאת, מכירת מגרשים או מכירת נכסי מגורים (למעט מכירה ראשונה) פטורים ממע”מ.

האם יש הליך מיסוי נפרד לעסקאות עם קרקעות באוקראינה?

בעת תכנון עסקאות עסקיות הקשורות למגרשים, על תושבי חוץ לשקול, לצד דרישות חקיקה אחרות הקשורות לעסקאות עם מקרקעין, את משטר המס המיוחד לעסקאות עם מגרשים.

כמה גבוה מיסוי הנדל”ן הנוכחי באוקראינה וכיצד הוא מחושב בדרך כלל?

מיסוי מקרקעין מוטל על הבעלים / המשתמש בשיעורים, לרוב עד 12% על הקרקעות המשוערות בהתאם למיקום הקרקע ולשימוש בה. ישויות משפטיות (כולל תושבי חוץ) המחזיקים בנדל”ן למגורים או למגורים, חייבים במס בשיעור השווה ל -1.5% משכר המינימום החל מ -1 בינואר שנת הדיווח למ”ר בבעלות. אם השטח הכולל של הנדל”ן עולה על 300 מ”ר (לדירות) ו / או 500 מ”ר (עבור בתים), סכום המס המחושב יוגדל ב- 25,000 UAN לנכס לשנה (או לחלק ממנו).

 

נושא חמישי. תחומי השקעה חדשים באוקראינה. שאלות ותשובות
אילו יתרונות יש לאוקראינה על מנת למשוך השקעות מהשוק העולמי?
באוקראינה יש את רוב החומרים הדרושים כדי להיות מרכז ייצור מרכזי באירופה – משאבי אנוש בעלות נמוכה, כישורי הנדסה, מיקום גיאוגרפי ושיפור תשתיות. יתר על כן, במקרה של IT וחקלאות, לאוקראינה יש את היכולת להוביל את העולם מבחינת חדשנות ופרודוקטיביות. זה נכון במיוחד באזורים שבהם IT וחקלאות מתכנסים, למשל בתחום המתפתח של AgTech. אוקראינה היא פנינה נסתרת שהוכתמה בעבר, אך ניתן היה למצוא בה מעט יחסי ציבור טובים.

מהם הסוגים הנפוצים ביותר של השקעות זרות באוקראינה?
תזרימי ההשקעה השוטפים כוללים בעיקר השקעה ישירה מאזורי השיפוט הביתי והשקעות עקיפות באמצעות מבני אחזקות מתווכים. השקעה ישירה באוקראינה תהיה לרוב אפשרות אטרקטיבית עבור משקיעים זרים המתגוררים במדינות שסיכמו הסכם מיסוי כפול עם אוקראינה. מצד שני, חברות אחזקות לא תמיד יכולות לשפר את יעילות המס.

מהם החוקים האוקראינים הנוכחיים המגדירים השקעות זרות ישירות (FDI)?

החוק האוקראיני הבסיסי בתחום זה הוא החוק האוקראיני “על הטיפול בהשקעות זרות” (שנחתם ב -19 במרץ 1996 על ידי הפרלמנט – ורקובנה ראדה מאוקראינה). החוק לטיפול בהשקעות זרות מגדיר את הספציפיות לטיפול בהשקעות זרות בשטח אוקראינה, הנובע מהיעדים, העקרונות וההוראות בחקיקה האוקראינית.

מהן עסקאות מיזוגים ורכישות עיקריות באוקראינה שיכולות להגדיר כיוונים חדשים לתזרים המזומנים מעבר לים לכלכלת אוקראינה?
בהתבסס על דיווחים ומספרים עדכניים, חקלאות יחד עם תעשיות מתכות וכרייה הם כיום הכיוונים האטרקטיביים ביותר להשקעות זרות. שני שלישים מהיקף העסקאות הכולל התפשט לארבעה מגזרים; נדל”ן ובנייה, חקלאות, בנקאות וביטוח ושוק הצרכנים. אם להזכיר רק כמה, המבצעים הגדולים ביותר בין השנים 2020-2020:
מפעלי העשרת הפחם Podrovske Colliery ו- Sviato-Varwarinska (היעד) נרכשו על ידי Metals and Mining Metinvest Holding, Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd ו- Treimur Investments תמורת 714 מיליון דולר.

לאחר מכן, מריה אגרו אחזקות (חקלאות) נרכשה על ידי חברת השקעות חקלאית ובעלי חיים בסעודיה תמורת 242 מיליון דולר.
Evraz DMZ (מתכות וכרייה) נרכשה על ידי Development Construction Holdings LLC תמורת 106 מיליון דולר. תחומי תעשייה אחרים כוללים את OOO Ukrrosleasing (תחבורה ותשתיות) שנרכשה על ידי ODELUS-Construkt Kft תמורת 50 מיליון דולר.

נושא VII. הסכמים בין אירופה לאוקראינה.

האם אוקראינה חברה כיום באיחוד האירופי?
לא, אוקראינה אינה חלק מהאיחוד האירופי: יחסי האיחוד האירופי לאוקראינה נשלטים על ידי הסכם ההתאגדות שנחתם ב- 27 ביוני 2014 ואושרר ב- 16 בספטמבר 2014.

מה הייתה המסגרת המתאימה ליישום הסכם ההתאגדות?
החל מ -1 בספטמבר 2014, חלקים רלוונטיים בהסכם ההתאגדות נכנסו לתוקף בתנאי היישום הזמני עד לכניסתו המלאה עם סיום תהליך האשרור על ידי כל המדינות החברות. יישום הסכם ההתאגדות מתרחש על בסיס תוכנית פעולה בהתאם לשנים 2014-2017, שאושרה על ידי ממשלת אוקראינה ב- 17 בספטמבר 2014. אוקראינה היא גם מדינה שותפה במסגרת השותפות המזרחית ומדיניות השכונות האירופית.

מהם המרכיבים העיקריים בהקמת איגוד האיחוד האירופי ואוקראינה במסגרת הסכם ההתאגדות?
איגוד זה מאפשר להעצים את הדיאלוג ואת שיתוף הפעולה הפוליטי במסגרת פסגת האיחוד האירופי ואוקראינה (ברמה הפוליטית הגבוהה ביותר) ושל מועצת השרים (רמת השרים). עם מיסוד הדיאלוג הפוליטי, מבקשים היעדים הבאים:
(א) להעמיק את ההתאגדות הפוליטית ולהגביר את העקביות והיעילות של מדיניות החוץ והביטחון.
(ב) להבטיח יציבות בינלאומית המבוססת על תפקוד יעיל של מערכת הביטחון הרב-צדדית.
(ג) שפר את שיתוף הפעולה בנושא ביטחון בינלאומי וניהול משברים, במיוחד כדי להתמודד עם אתגרים ואיומים גלובליים ואזוריים
(ד) לחזק את הכבוד לעקרונות הדמוקרטים, שלטון החוק וממשל תקין, זכויות אדם וחירויות יסוד, כולל זכויות לאומיות. . מיעוטים
(ה) תורמים לתהליך הקמה וייצוב של רפורמות פוליטיות פנימיות. לבסוף, הצדדים המתקשרים מתחייבים להתחייב לשתף פעולה בקידום שלום וצדק בינלאומיים באמצעות אישור ואכיפה של חוק רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי.

 

נושא VIII. הסכמים בין קנדה לאוקראינה.
מהם ההיבטים העיקריים של הסכם הסחר החופשי בין קנדה לאוקראינה?
ההסכם קובע מנגנונים המאפשרים לתושבי קנדה ואוקראינה להגיש שאלות בכתב לשתי המדינות בנוגע להתחייבויות בפרק. ההסכם קובע גם כי קנדים ואוקראינים רשאים לבקש חקירה של הפרות של חוקי הסביבה. לאחר הקמתו, פרק הסביבה יפקח על ידי הוועדה לאיכות הסביבה, ויורכב מגורמים מטעם הסביבה ושינוי האקלים בקנדה וממשרד האיכות לאוקראינה ומשאבי טבע.

המטרות העיקריות של ההסכם בין קנדה לאוקראינה?
קנדה מחויבת לנקוט במדיניות המקדמת פיתוח בר-קיימא וניהול סביבתי תקין. הסכם הסחר החופשי בין קנדה לאוקראינה (FTA) מחזק את התמיכה ההדדית בין מדיניות הסחר והסביבה ואת הצורך ליישם הסכם זה באופן העולה בקנה אחד עם הגנת הסביבה ושימורה.

מהי האמנה הנוכחית העיקרית המסדירה הסכמי מיסים דו-צדדיים בין אוקראינה לקנדה? נקודות המפתח העיקריות בהסכם זה?
זה כולל במיוחד הסכם בין ממשלת אוקראינה וקנדה על הימנעות ממס כפול ומניעת התחמקות פיסקלית ביחס למס הכנסה וירושה. אמנה זו מסדירה את הנקודות הבאות: מיסים מכוסים, מדינת מגורים של מדינה מתקשרת, נקודות חקיקה של מוסדות קבע, הכנסה מנדל”ן, הכנסה מנדל”ן, שילוח ותובלה אווירית, חברות קשורות, דיבידנדים, ריביות, תמלוגים, רווחי הון , שירותים אישיים לעצמאים, שירותים אישיים תלויים, שכר דירקטוריון, המגוון הרחב של מקצועות עצמאים על ידי תושבים ושאינם תושבים, פנסיה וקצבים, שירותי ממשלה, אמנים סטודנטים, הכנסות אחרות, ביטול מיסוי כפול, אי אפליה , הליך הסכם הדדיות, החלפת מידע, חברי משימות דיפלומטיות ותפקידים קונסולריים, כללים שונים, כניסת תוקף ולבסוף סעיפי סיום.
איזה סעיף בחוזה הכי חשוב לקחת בחשבון מבחינת הימנעות ממיסוי כפול? ולמה?

סעיף 23 – ביטול מיסוי כפול. לעניין סעיף זה, רווחים, הכנסות או רווחים של תושב מדינה מתקשרת החייבים במס במדינה המתקשרת האחרת על פי אמנה זו ייחשבו כאילו קמו באותה מדינה אחרת. אם בהתאם להוראות כלשהן באמנה הכנסות שמקורן או הון בבעלות תושב מדינה מתקשרת פטורות ממס באותה מדינה, המדינה בכל זאת רשאית לחשב את סכום המס על יתרת ההכנסה או ההון של תושב כזה, בהתחשב חשבון את ההכנסה או ההון הפטורים.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.