מיסוי ירושה, עיזבון, מע”מ ומקרקעין באוקראינה

מס ירושה, עזבון ומתנה
באוקראינה אין מס מתנה או ירושה. עם זאת, הכנסה המתקבלת מירושה או מתנה כפופה ל- PIT (מס הכנסה אישי) בשיעורים הבאים:

• 0% אם קיבלו מבן משפחה של תושב (בן זוג, ילד, הורה, אח, סבא וסבתא).
• 5% אם יתקבלו תושבים / תורמים שאינם אלה שצוינו לעיל.
• 18% בין אם הם מקבלים מבודד / תורם שאינו תושב ובין אם לאו, ללא קשר לקשר עם מבחן / תורם כזה.
בנוסף, תשלומי הבולים ישולמו על ידי יחידים, אזרחי אוקראינה וגם זרים, עבור העברות של נכסים מסוימים (למשל נדל”ן, מכוניות) הממוקמים / רשומים באוקראינה, בין אם ההעברה היא בדרך של מתנה ובין אם באמצעות ירושה.
מיסוי מקרקעין (RET)
החל מ -1 בינואר 2015, כמעט כל נכסי המגורים הפרטיים והמיועדים למגורים כפופים ל- RET.
בסיס המס נקבע על פי גודל השטח הכולל של הנדל”ן. קיים פטור חלקי ספציפי ל- RET לרכישת דיור למגורים ליחידים, לפיו 60 המ”ר הראשונים לדירות או 120 מ”ר לדירות מגורים בודדות אינם כפופים ל- RET. רשויות מקומיות עשויות לספק פטורים נוספים. הפטורים אינם חלים על נכסים (i) העולים על פי חמישה משטח הפטור הפוטנציאלי ו / או (ii) המשמשים לייצור הכנסה.
שיעור ה- RET נקבע על ידי הרשויות המקומיות אך בדרך כלל אינו יכול לחרוג מ -1.5% משכר המינימום למ”ר (לשנת 2019 המקסימום הוא 62.60 UAH למ”ר).
אם לפקיד השומה נכס מגורים אחד או יותר, כאשר השטח הכולל של נכס אחד הוא יותר מ -300 מ”ר (לדירה) או 500 מ”ר (לבית), סכום המס המחושב יוגדל ב- 25,000 UAH לשנה. עבור כל נכס כזה.
המס חייב להיות משולם על ידי יחידים תוך 60 יום מיום קבלת שומת המס שהונפקה על ידי רשויות המס.
בעלי תושבי חוץ רשאים לשכור את נכסיהם הממוקמים באוקראינה רק באמצעות סוכני מס אוקראינים.
תרומה חברתית מאוחדת (USC)
השיעור הבסיסי של USC (תרומת החברה שמשלמת הכנסה / גמול מתעסוקה במסגרת הסכמים אזרחיים ליחידים) הוא 22% מהתמורה ברוטו.
הבסיס החייב במס הכפוף ל- USC מוגבל ליחיד לחודש. החל משנת 2018, המכסה נקבעת פי 15 מהשכר המינימלי שנקבע לחודש בהתאמה (למשל לשנת 2019 – 62,595 UAH). לשנת 2017 נקבע המכסה על פי 25 מהמינימום הקיים עבור אנשים בעלי כושר עבודה. החל מה -1 בינואר 2017 ועד ה -30 באפריל 2017, המכסה הייתה 40,000 UAH לחודש; החל מה -1 במאי 2017 ועד ה -30 בנובמבר 2017, המכסה הייתה 42,100 UAH לחודש; מה -1 בדצמבר 2017 עד ה -31 בדצמבר 2017, המכסה הייתה 44,050 UAH לחודש.
התרומה המינימלית של USC היא 22% מהשכר המינימלי שנקבע החל מה -1 בינואר של שנת הדיווח (למשל 4,173 UAH לשנת 2019).
מיסי צריכה
מס ערך מוסף (מע”מ)

החל מה -1 בינואר 2019, ישנם שלושה שיעורי מע”מ: 20%, 7% ו- 0%.
השיעור של 20% חל כמעט על כל העסקאות החייבות במע”מ, למעט עסקאות ספציפיות המחויבות במע”מ של 7% ו -0%.השיעור המופחת של 7% חל על אספקה ויבוא של תרופות רשומות ומוצרים רפואיים ספציפיים, כמו גם תרופות, מוצרים רפואיים וציוד רפואי המותר לשימוש בניסויים קליניים.
שיעור המע”מ בשיעור 0% חל על יצוא טובין ועסקאות ספציפיות אחרות.
ראה סעיף מיסים אחרים בסיכום מס חברות למידע נוסף על מע”מ.
מיסי הון / שווי נטו
אין באוקראינה מיסי עושר / שווי נטו.
מיסי ירושה, עזבון ומתנות
אין באוקראינה מס מתנה או ירושה. עם זאת, הכנסות המתקבלות כירושה או מתנה כפופות ל- PIT בשיעורים הבאים:

• 0% אם קיבלו מבני משפחת התושב (בן זוג, ילד, הורה, אח / אחות, סבא ונכד).
• 5% אם קיבלו ממורשי תושבים / תורמים שאינם אלה שצוינו לעיל.• 18% אם קיבלו ממוריש / תורם שאינו תושב או לא, ללא קשר ליחסים עם מוריש / תורם כאמור.בנוסף, יש לשלם מס בולים על ידי יחידים, הן אזרחים אוקראינים והן זרים, על העברות של נכסים מסוימים (למשל נדל”ן, מכוניות) הממוקמים / רשומים באוקראינה, בין אם ההעברה היא דרך מתנה או באמצעות ירושה.

מס מקרקעין (RET)
החל מ -1 בינואר 2015, כמעט כל הנכסים למגורים ולא למגורים בבעלות אנשים כפופים ל- RET.בסיס המס נקבע על פי גודל השטח הכולל של נכס נדל”ן. קיים פטור חלקי ספציפי של RET עבור נכסי מגורים ליחידים, לפיו 60 המ”ר הראשונים לדירות או 120 מ”ר לדירות מגורים בודדות אינם כפופים ל- RET. רשויות מקומיות עשויות לספק פטורים נוספים. פטורים אינם חלים על נכסים (i) העולים על יותר מחמש משטח הפטור הפוטנציאלי ו / או (ii) המשמשים לייצור הכנסה.תעריף ה- RET נקבע על ידי הרשויות המקומיות, אך בדרך כלל אינו יכול לעלות על 1.5% מהשכר המינימלי למ”ר (לשנת 2019, המקסימום הוא 62.60 UAH למ”ר).אם לנישום יש נכס מגורים אחד או יותר, כאשר השטח הכולל של נכס אחד הוא יותר מ -300 מ”ר (לדירה) או 500 מ”ר (לבית), סכום המס המחושב יוגדל ב- 25,000 UAH לשנה. עבור כל נכס כזה.המס צריך להיות משולם על ידי יחידים תוך 60 יום מרגע קבלת שומת המס שהונפקה על ידי רשויות המס.מסים שאינם תושבי מס רשאים להשכיר את נכסיהם הממוקמים באוקראינה רק באמצעות סוכני מיסים אוקראינים.