מימון ובנקאות

משרדנו מציע שירות וייעוץ משפטי נרחב ללקוחותיוה הכוללים בנקים, חברות ביטוח, תאגידים, משקיעים ומוסדות פיננסיים אחרים בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לפעילות בנקאית ושירותים פיננסים, ליווי עסקאות פיננסיות מורכבות (לרבות עסקאות סינדיקציה), שירות משפטי ללווים ומלווים בעסקאות מימון פרויקטים מורכבות ורחבות-היקף, תכנון בטוחות ויצירתן, וכן ייעוץ לבנקים ולמוסדות פיננסים בסוגיות רגולטוריות. למחלקת המימון התמחות ספציפית בתחום מתן חוות דעת True Sale בעסקאות מכירה של נכסים פיננסיים.
בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות ביטוח הגדולות בישראל, בתי השקעות מובילים, משקיעים מוסדיים, קרנות השקעות בולטות, קרנות מזנין, חברות תשתית ונדל”ן ואנשי עסקים מרכזיים.
נוסף על כך צברו עורכי הדין שלנו ניסיון רב בעסקאות מימון וליווי פרויקטים לבנייה, מסחר ועוד
עסקאות המימון המנוהלות על ידי עורכי הדין במשרדנו כרוכות לא פעם ביצירת התחייבויות וביטחונות מורכבים ורב-תחומיים, כמו גם בעריכת הסכמים בין נושים, הסכמי גידור, הסכמי מימון והסכמים מהותיים אחרים.
מחלקת המימון והבנקאות פועלת בשיתוף פעולה מלא עם שאר מחלקות המשרד כדי לספק ללקוחות המשרד מענה מלא לכל סוגיות המימון והבנקאות ולהוביל אותם לתוצאות הרצויות להם.

הניסיון שלנו:
הניסיון העשיר של מחלקת מימון ובנקאות של משרדינו כולל בין השאר את העסקאות הבאות:
• בשנת 2021 – ייצוג חברת ביטוח בין הגדולות במשק כיום על הסכם לשיתוף פעולה בפרויקטים למגורים המלווים על ידי הקרן כך שלצד המימון שתעמיד הקרן לפרויקט, וחברת הביטוח תעמיד פוליסות חוק מכר לרוכשים וערבויות ביצוע לבעלי קרקע,
שווי העסקה: מאות מיליוני שקלים ₪.
• הסכם לשיתוף פעולה לצורך העמדת אשראי ובטוחות עפ”י חוק המכר בפרויקט מחיר למשתכן באשקלון בשכונה יוקמו אלפי יחידות דיור על ידי היזמים הגדולים בישראל. הקרן וחברת הביטוח ילוו את אחד הפרויקטים המוצלחים בשכונה. הפרויקט יכיל כ- 144 יחידות דיור ב-4 בניינים שונים, רובם במסגרת התוכנית מחיר למשתכן.
שווי העסקה : מיליוני שקלים.

• בשנת 2020 – נחתם הסכם שיתוף פעולה שבמסגרתו תעניק קרן למימון נדל”ן מעטפת פיננסית מלאה ליזמי נדל”ן, שתכלול מסגרות אשראי לבנייה, לרבות השלמות הון עצמי וכל יתר שירותי המימון הנדרשים ליזמים במסגרת ליווי תהליכי בנייה, יחד עם חברה לביטוח אשר תנפיק את הפוליסות עפ”י חוק המכר. כחלק מההסכם מתכוונים הצדדים להעמיד ליזמי נדל”ן מסגרות אשראי של כמיליארד שקל במהלך השנה, ויונפקו פוליסות ערבויות חוק מכר בסכום זהה.
שווי העסקה: מיליארדי שקלים ₪.

• בשנת 2019 – התקשרות בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה בין שותפות לבין חברת הביטוח, אשר “יאפשר לשותפות להתקשר בהסכמי מימון עם יזמים בתחום הבנייה למימון משותף של פרויקטים במסגרתם תעמיד השותפות מימון וליווי לפרויקטים לבנייה ליזמים במקביל להנפקת בטוחות לרוכשים בפרויקטים כאמור לפי חוק המכר”
שווי העסקה: מאות מיליוני שקלים.

מצגות

שאלות ותשובות מימון

שאלה ראשונה לגבי מימון

יש להכניס את התשובה לכאן

צוות המחלקה