fbpx

יישוב סכסוכים

גישבור

גישבור

הליך הגישבור (חיבור של המילים “גישור” ו”בוררות”; באנגלית:  Med-Arb) מהווה אלטרנטיבה יעילה לניהול קונפליקטים בדרך של הסכמה ושיתוף פעולה.

גישור

גישור

הפתרון החכם והזול לסכסוך בין 2 צדדים ויותר.
בתהליך הגישור הצדדים יבחרו מגשר אשר יהיה מקובל על כולם וכמובן שביכולתם בכל שלב לפרוש מהתהליך. להלן מספר שיקולים לפנות לגישור, במקום לבית המשפט.

דילוג לתוכן