ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר יבוא היום ולא יוכל לטפל בהם בעצמו.

מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם “הנחיות מקדימות”, בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

חשוב לציין כי כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח, בעל ניסיון וידע בתחום ויכול לסייע ולשאול את השאלות הנכונות כדי לאפשר לממנה לערוך ייפויי כוח מתמשך שייתן מענה לצרכים הספציפיים שלו.

נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפוי כח מתמשכים. האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות של קיומו של יפוי כח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שיפוי הכח משקף את רצונו העדכני.

עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך.

בייפוי כוח המתמשך יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואלו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם “יחיד”  כלומר מי שאינו תאגיד ,מעל גיל 18.

בייפוי כוח מתמשך בן הזוג יכול לבחור בבן הזוג השני כמיופה הכוח שיפעל ביחד ולחוד עם הילדים או לקבוע כי בן הזוג יהיה מיופה הכוח הבלעדי ובמידה ובן הזוג לא יכול לתפקד הילדים יהיו מיופי הכוח.

מצגות

שאלות ותשובות

שאלה

פוסטים ופרסומים