השקעה בנדל”ן הפכה עם השנים לדבר נפוץ יותר ויותר בקרב שכבות שונות באוכלוסייה. בעבר רוכשים התקשו להשיג את הידע הנדרש לצורך קבלת התמונה המלאה לעומת המצב כיום, בעידן של מידע טכנולוגיה המאפשר בקלות יחסית להגיע לרוב המידע. עובדה זו היא בין היתר אחת הגורמים לכך שיותר אנשים משקיעים זמן רב טרם ביצוע עסקה במחקר ובדיקות מקדימות.

ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה בכל הקשור להשקעות נדל”ן מעבר לים. חשיבות הידע, והמוטיבציה בעולם השקעות הנדל”ן ובעולם ההשקעות בכלל, נהירה לאור ריבוי המקרים בהם אנשים הפסידו את מיטב כספם בהשקעות לא טובות.

לאור חשיבות הצורך בדרך סדורה למציאת השקעות נבונות, יש מקום להשקיע את מאמצי הלימוד במקומות הנכונים. מסיבה זאת, החלטנו להביא במסגרת ספר זה הסוקר היבטים שונים של השקעת נדל”ן מעבר לים נתונים על מדינות יעד להשקעה, מנגנוני רכישה מתקדמים, כלים לחישוב המס בעסקה לרבות טבלאות ודרכים שונות ללמוד כיצד משקיע מתוחכם צריך לפעול טרם ביצוע עסקה שכזו.

רשות ני”ע פועלת בכל דרך להגן על הציבור בכל הקשור לנושא ההשקעות האלטרנטיביות ומפרסמת מסמך הדרכה לציבור תחת השם “המדריך לגלקסיה להשקעות לא מפוקחות“.

להבדיל ממשקיע בשוק ההון הנהנה ממנגנונים שונים הקבועים בחוק ורשויות המפקחות על המסחר בו, בשוק הנדל”ן הבינלאומי ללא עזרת יועץ נדל”ן על המשקיע להיות משקיע מתוחכם הבקי ברזי השוק והעסקאות השונות ואשר מסוגל להגן על עצמו.

סוג ההשקעות האלטרנטיביות הן למעשה כל ההשקעות שאינן נסחרות בשוק ההון, כאג”ח ומניות, אלא כהסכם בין שותפים לצורך השקעה בפעילות כלכלית כלשהי. תחום זה רחב ומגוון והוא למעשה מביא לכך שחלק מכספי הציבור המשקיעים יוצא מחשבון הבנק שלו ועובר לגורמים אחרים, מנהלי הקרן המבצעים את ההשקעות בפועל. מדובר בהשקעות ישירות בנדל”ן, במתן אשראי מסוגים שונים, בהשקעה בחברות, בפרויקטים בתחום התשתיות ועוד.

בתחום הנדל”ן הבינלאומי  בבואנו להשקיע כספנו מעבר לים לא די בחקר ולימוד מקדים בעניין כדאיות העסקה ואיתור הנכס המתאים. חשוב מאוד לעבוד עם מנגנונים מתקדמים במטרה להגן על הרוכשים כדוגמת מנגנון הרכישה המפוקחת – “המכניזם” ולעבוד עם אנשי מקצוע בעלי ידע ספציפי בשוק הרלוונטי על מנת לייצר עסקה כדאית ובטוחה ככל הניתן.

אחת המטרות של ספר זה הינה הבנה מעמיקה של שוק הנדל”ן מעבר לים על כל מרכיביו והאפשרויות הטמונות בו הן למשקיע הפרטי והן ליזמים. בעזרת התובנות אשר עולות מן הספר תצמח היכולת להשקיע בתבונה תוך ניתוח עסקאות באופן נכון ומקיף יותר.

טרם ועובר לביצוע העסקה ולבדיקתה הפיננסית, יש לשקול בזהירות את רמת הסיכון ומידת הכדאיות של הפרויקט. המחבר מפרט נתונים שראוי להביאם בחשבון, ומתעכב במיוחד על דרכי המימון ועל אופן הפניה למערכת הבנקאית.

בספר נבחן את כלל הגורמים כגון הצדדים לעסקה, עלויות והוצאות הכרוכים בשלבי ההכנה ובביצוע העסקה, בטחונות כחלק אינטגרלי מביצוע העסקה, מימון העסקה, מידע כללי ותפעולי כולל לגבי חברות הניהול והאחזקה של הנכס, שיקולי מיסוי מקומי ובינלאומי, התשואה מהי ודרך חישובה, תזרים מזומנים וכל אשר נדרש לדעת לפני שרוכשים נכס מעבר לים.