לנוחותכם להלן קישורים לטפסים לצורך אישור או העברת זכויות עד לרישום בית משותף:

שירות במענה טלפוני יינתן בימים א’, ג’, ה’. בין השעות 14:00-10:00, על-ידי פניה לחיים 03-7522722