תמ"א 38

פינוי בינוי

קבוצות רכישה

נדל"ן, יזמות
ועסקאות מכר

נדל"ן בחו"ל

גישבור

נדל"ן, יזמות ועסקאות מכר 

משרדנו מציע שירות מקיף בתחום המקרקעין:
  • בדיקות מקדמיות של התכנות העסקה 
  • בדיקת הצדדים לעסקה – למשל, אם יש כמה מוכרים יש ליצור אחריות יחד ולחוד.
  • בדיקת הבעלות ברשות הרלוונטית.
  • עסקאות נוגדות, עיקולים, שעבודים. 
  • תיק בנין, צווי הריסה, הגבלות תכנוניות, עירייה (בייחוד בדירת גג- בדיקה לעניין מגבלות להוצאת היתר בניה).


בניית אתרים - טואול