נייר עמדה פורום מקרקעין לשכת עורכי הדין - הצעת חוק המכר (דירות)(תיקון מס' 9) התשע"ו-2016 

עירוב שימושים -  
Mixed-use development

במסגרת חוק ההסדרים מדינת ישראל מבקשת לעשות שימוש בגישה תכנונית, אשר דוגלת בשילוב מספר שימושי קרקע באותם מקרקעין. החלטה לעירוב שימושים עומדת בניגוד לגישה שהתפתחה ברוב מדינות העולם המערבי מאז מלחמת העולם השנייה, ודוגלת למעשה בהפרדת שימושי קרקע. מדינת ישראל בשנים האחרונות תוך דגש על ועדות התכנון המחוזיות פועלת הלכה למעשה לקידום רעיון זה של עירוב שימושים תוך דגש על פרוייקטים להתחדשות עירונית.  
התיקון המוצע יביא למעשה לתיקון חוק התכנון והבנייה כך שמוסד תכנון יהיה רשאי לקבוע בתכנית מפורטת הוראות המייעדות חלק ממבנה חדש לטובת שימוש ציבורי אשר תהיה בבעלות הרשות המקומית, ייעוד כאמור ייעשה ללא תמורה למעט כיסוי עלויות הבניה, ובכפוף לכך שהתכנית משביחה את המקרקעין הכלולים בה.

 

מה דעתכם ? מה ההצעה אומרת על מעמד זכות הקניין במדינת ישראל ? ודאות תכנונית במדינת ישראל ! משמעות חברתית ?! פגיעה כלכלית בפרויקטים או שמא יתרון כלכלי ?! האם זה התעד הנדרש או שמא אנו מרחיקים לכת?! עמוד 53-59 להצעת המחליטים – לינק לנוסח הצעת המחליטים.
 

עו"ד אברהם ללום מתראיין לתכנית איפה הכסף לאור החלטת עיריית תל אביב להקטין ל-12 מ"ר את התוספת לדירות בפינוי-בינוי
 
לתכנית - 


יו"ר מטה הדיור במשרד האוצר אביגדור יצחקי דיבר בכנס לשכת שמאי המקרקעין באילת: "עד 2040 נתכנן 2.6 מיליון דירות – 25% בהתחדשות עירונית"


המחלקה הבינלאומית - סקירת עתונות דצמבר 2017

בניית אתרים - טואול