הבנקים הקטינו את ההון העצמי הנדרש למשכנתאות
עוד בטרם חקיקת חוק dărea în plată הבנקים ברומניה הגדילו את דרישת ההון העצמי שלהם מנוטלי המשכנתאות. עד סוף חודש ינואר נראה כי כל הבנקים הורידו את דרישת ההון העצמי, כאשר הבנקים BCR, BRD, Banca Transilvania, ING ו- CEC חזרו לדרישת הון עצמי בשיעור של 15%, כפי שהיה לפני הדיונים על החוק. כל הבנקים מתנים את השיור של 15% בתנאים, כל לדוגמה BCR, הבנק הגדול ברומניה, מתנה זאת ברכישת דירה בערים הגדולות ובמשכנתא ל- 20 שנים. במקרים אחרים ההון העצמי הנדרש ע"י הבנק הינו בשיעור של 25%.

תודות לעו"ד אילן ליבוביץ ()
בניית אתרים - טואול