שלבים בהליך הגישבור


שלב א' -
בהליך הגישבור הינו הליך גישור שבמסגרתו ינסו הצדדים לפתור את המחלוקות בניהם בעזרתו של המגשר על דרך הפשרה כחלק מהליך הגישור.
על המגשר חלה חובת חיסיון כלפי כל שנאמר בגישור ואינו יכול להעיד בבית המשפט בכל הנוגע לסכסוך. הגישור, מלבד היותו כלי חשוב ויעיל ליישוב סכסוכים, מייצג שפה חדשה-"הגישורית", המושתתת על הסכמה, שיתוף פעולה וכבוד הדדי.

ככל והליך הגישור יסתיים ללא
פתרון בשלמותו יעברו הצדדים במסגרת הליך הגישבור לסמכותו של המגשר בכובעו כבורר.

שלב ב'
- בהליך הגישבור - בשלב זה של הליך הגישבור, למעשה בשלב זה מפקיעים הצדדים את סמכות ההכרעה מידיהם (במסגרת הגישור) ומפקידים אותה בידיו של המגשבר-הבורר (המגשבר). סמכות זו, מטילה על הבורר אחריות כבדה ומחייבת אותו לשמור על כללי התנהלות המאפיינים הליך שיפוטיאפשר להתדיין בבתי המשפט השונים בהליך משפטי ארוך ומייגע, ואפשר לברר את המחלוקות במהירות, ביעילות ובעלות נמוכה מעלותו של ניהול הליך משפטי - באמצעות הליך הגישבור.

מהי בוררות? בוררות היא הליך במסגרתו מוכרע סכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט, באמצעות אדם (או כמה) המשמשים בוררים. להבדיל מהליך של "גישור", בו יכול המגשר לבצע רק פעולת "גישור" כאמור לעיל, כלומר לנסות ולהביא את הצדדים לכדי הסכמה, תפקידו של הבורר הוא לשמוע את טענות הצדדים ולהכריע בסכסוך, ממש כמו שופט בבית המשפט
.מעמדו של הבורר, בהליך הבוררות, וכן לצורך סיומו של הליך הגישבור, הינו כשופט, אשר פסיקתו מחייבת את הצדדים.
בניית אתרים - טואול