התחדשות עירונית - תמ"א 38 תיקון 3(א')

התחדשות עירונית - תמ"א 38

שנת 1999- הקמת ועדת היגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה.

  • תמ"א 38 הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה ע"י ממשלת ישראל ב-14 באפריל 2005, כחלק מהיערכות כללית מפני רעידות אדמה.
  • הועדה גיבשה מסקנותיה על פי "תרחיש ייחוס לאומי" של רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר.
  • בהתאם להמלצות הועדה נכנסה לתוקף ביום 18.05.2005 תמ"א 38, שהינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.
  • נחקקו הסדרי חקיקה משלימים לתמ"א 38, אשר מטרתם לעודד את היזמים והדיירים לבצע את התוכנית: חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008 - קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף
בניית אתרים - טואול