תמ"א 38

פינוי בינוי

קבוצות רכישה

נדל"ן, יזמות
ועסקאות מכר

נדל"ן בחו"ל

גישבור  


התחדשות עירונית - תמ"א 38

  • בשנת 1999 הוקמה ועדת היגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה.
  • תכנית תמ"א 38 הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה ע"י ממשלת ישראל ב-14 באפריל 2005, כחלק מהיערכות כללית מפני רעידות אדמה.
  • הועדה גיבשה מסקנותיה על פי "תרחיש ייחוס לאומי" של רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר.
  • בהתאם להמלצות הועדה, ב- 18 במאי 2005, נכנסה לתוקף תמ"א 38, שהינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.
  • נחקקו הסדרי חקיקה משלימים לתמ"א 38, אשר מטרתם לעודד את היזמים והדיירים לבצע את התוכנית, בינהם, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008 - קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף.בניית אתרים - טואול