מורה הדרך

 בעסקאות תמ"א 38

(מהדורת 2015)

אברהם ללום, עו"ד

 

מורה הדרך בעסקאות תמ"א 38 הינו מורה הדרך השני מבין שני מורי דרך העוסקים בהתחדשות עירונית - תמ"א 38 ופינוי-בינוי מה נכון לכל מתחם ומתחם, כיצד נכון להוביל פרויקט מסוג זה, איך להתייחס לסוגיית הדייר הסרבן ועוד.

 

מורה דרך בעסקאות תמ"א 38 עוטף את המסרים הנדרשים לצורך קידום פרויקטים המבוססים על תוכנית מתאר ארצית הידועה כתמ"א 38. מורה הדרך מבקש להביא בפני הקוראים את השלבים לקידום פרויקטים מסוג זה, במקצוענות לא מתפשרת, בהתבסס על ניסיון מעשי, תוך דגש על חידושים רלוונטיים ועדכניים.  

 

בנוסף, מורה הדרך מציג את כל הטפסים הנדרשים החל משלב כינוס ראשון של בעלי הזכויות ועד לתיקון צו הבית המשותף. בעשותו כן, לא פוסח מורה הדרך, גם על הפסיקה העדכנית, על החידושים בתחום ועל המלצות חשובות בכל הקשור להתנהלות נכונה תוך דגש על הצד החוזי והקנייני.

 

במסגרת מורה הדרך סוקר המחבר את הסעיפים הרלבנטיים שיש להכניס בהסכם תמ"א 38. כמו-כן, מורה הדרך מציג את המשמעות של ליווי פרויקט במסגרת התחדשות עירונית, תוך דגש על ההתנהלות אל מול הרשויות ומול בעלי הזכויות ועל המכשולים העומדים בפני פרויקט תמ"א 38 לרבות בשלב ההתנגדויות - דיירים סרבנים. מורה הדרך הינו הספר היחידי הכולל גם חוזים מפרויקטים תמ"א 38. הספר יראה אור במהלך חודש 11/15.

 

מבין הנושאים שבמורה הדרך (חלקי):

השינויים הצפויים במסגרת תיקון מס' 4 תיקון 4 כולל התייחסות למבני ציבור ומשרדים, מהי תמ"א 38, בטוחות ומודלים למימוש פרויקטים, עיקר התוכנית ותחולתה, הערות אזהרה בגין התחייבויות לעסקאות על רקע חוק החיזוק, היבטי מימון, בית מורכב במסגרת פרויקטים של תמ"א הריסה ובנייה מחדש ופרויקטים מסוג חיזוק ועיבוי, הגורמים המשתתפים בהליך תמ"א 38, השלבים לביצוע פרוייקט, המודלים המנחים לניהול פרוייקט תמ"א 38, דמי אחזקה, ניהול משא ומתן, היתכנות כלכלית של פרויקטים, דוח אפס בפרוייקט תמ"א 38, תיקונים 74 ו- 76 לחוק מיסוי מקרקעין, תשלומי ארנונה, היטל השבחה ומע"מ, רמ"י, איחוד וחלוקה כמכשיר לאכיפת הסדר פינוי במסגרת תמ"א 38 הריסה ובנייה מחדש על מיעוט סרבן, הדייר הסרבן, פולשים, דייר מוגן, מקורות מימון, בטוחות במסגרת פרוייקט תמ"א 38, חישוב זכויות, זכות הקניין, הרפורמה בחוק התכנון והבניה בהקשר להתחדשות עירונית, תוכנית הרובעים - ת"א, הסכם עקרונות, מועד הדיווח ויום המכירה בעסקאות תמ"א 38, תיקון צו בית משותף, חסמים במסגרת פרויקטים המבוססים על תמ"א 38, השוואה בין דירה במסגרת פרוייקט חיזוק לבין דירה חדשה, דוגמאות חוזים {הסכמי תמ"א 38, הסכמי מכר למכירת הדירות החדשות} ועוד.

מחיר מורה הדרך (שני כרכים, מהדורת 2015) ברכישה מוקדמת הינו 598 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח (במקום 895 ש"ח)

כל רוכש של הספר - ברכישה מוקדמת - מקבל, ללא תמורה נוספת, גם אפשרות שימוש בספר לכשיצא לאור דרך אתר אינטרנט ייעודי לספר. השימוש יאפשר לרוכש להעתיק חלקים מן הספר כמו גם דוגמאות טפסים, הסכמים וחוזים בתחום תמ"א 38. ההטבה ניתנת למשך שנה מיום צאת הספר לאור

להזמנות אנא פנו לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ בטלפון: 03-6186141

טופס הזמנה בפקס: 03-6186147

------------------------------------------------------------------------------

שם המשרד: _____________________ איש קשר לבירורים: ________________טלפון: ________________.

פקס: ________________ כתובת: ___________________________ email: _______________________.

תשלום בכ"א מס': __________/ _________/_________/_________ מס' תש' (עד 6 תש'): ______________

תוקף: ________/________ ת"ז: ____________________.

*המחאות ניתן לשלוח לפקודת "אוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ" לכתובת ת"ד 7889 פתח תקוה. 

בניית אתרים - טואול