קבוצות רכישה

התארגנות של קבוצת אנשים (בד"כ פרטיים) לרכישת קרקע ובניית משותפת עליה ללא תלות בקבלן או ביזם. 

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר:
"קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית –
(1) נכס שאינו דירת מגורים;
(2) נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.
בניית אתרים - טואול