תמ"א 38

פינוי בינוי

קבוצות רכישה

נדל"ן, יזמות
ועסקאות מכר

נדל"ן בחו"ל

גישבור

קבוצות רכישה

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר:
"קבוצת רכישה"  – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית –
(1) נכס שאינו דירת מגורים;
(2) נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.
בניית אתרים - טואול