מס רכישה דירה שנייה

מהו תפקיד הנאמן בקבוצת רכישה בארה"ב

 1. מה תפקיד הנאמן?

מעבר לתפקידו של הנאמן, הנאמן חייב לנהוג באמון מלא כלפי הלקוח ובשקידה סבירה כפי שאדם סביר היה פועל באותן נסיבות.

 • הנאמן חייב לנהל חשבונות בענייני הנאמנות שהוא מטפל בהם, ולתת דין וחשבון לנהנים כל שנה ובתום כהונתו. כמו-כן, אם הוא נדרש דורשים (בצורה סבירה) מידע נוסף, עליו לספק להם אותו.
 • בנוסף, הנאמן חייב להחזיק את נכסי הנאמנות בנפרד מנכסים אחרים, או בדרך שמאפשרת לו להבחין בין השניים. כלומר, חשבון נאמנות ספציפי.
 • החלק של כספי הנאמנות שלא נדרש לצרכים השוטפים של נאמנות יוחזק או יושקע בידי הנאמן באופן יעיל לשמירה על הקרן ולעשיית רווחים.
 • המינוי לנאמן הוא מינוי אישי, ועל כן אסור לנאמן לאצול מתפקידיו לאחר. עם זאת, מותר לו לשכור אדם אחר כדי שיבצע פעולות מסוימות שאמורות לקדם את ענייני הנאמנות.
 • במידה שיקרה משהו לנכסי הנאמנות או לנהנים בשל הפרת חובת הנאמן כלומר שהנאמן לא פעל בהתאם להוראות בכתב ההוראות לנאמן, הוא יהיה אחראי לנזק שנגרם.
 • במקרה שהנאמן מצוי בדילמה כלשהו בנוגע לתפקידו הכרוך בניהול נכסי/כספי הנאמנות, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות והבהרות לצורך המשך מילוי תפקידו. אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, לא ישא באחריות לנזק שנגרם.

סיכום -

 • להיות שער להעברת כספים שמטרתו לבקר שההסכם מבוצע כראוי.
 • בודק שהטייטל קומפני בארה"ב שאחראית על העברת הרישום של הנכס עושה את הבדיקות הנדרשות- טייטל קומיטמנט (בידקה מקיפה של הטייטל על הנכס והמוכר), טייטל אינשורנס (ביטוח העסקה במידה ומשהו ברישום התגלה כטעות), האד 1 (הסכם המכר), אישור חתום ע"י רן או מתן שמבקשים לרכוש את הנכס הספציפי.

2. מה חשוב לראות בעסקת נדל"ן בארה"ב כדי לדעת שהכסף של המשקיעים מוגן?

 1. דבר ראשון מי האנשים איתם עושים את העסקה- היזמים בארץ ומי חברת הטייטל שעובדים איתה.
 2. לראות שהנכס שנרכש תואם להסכם המשקיעים ולא רוכשים פתאום מסילת ברזל או משהו שלא הוגדר.
 3. מסמכים מהטייטל שדיברנו עליהם ולמעשה נותנים ביטחון למשקיע יותר מאשר רכישה של נדל"ן בארץ והכל על מנת לעמוד בהתחייבות כנאמן שתפקידו לפעול בהתאם לכתב הוראות לנאמן.
בניית אתרים - טואול