כיצד מעבירים זכות בדירה אגב גירושין ומהן המסמכים הדרושים לצורך כך?

לצורך רישום ההעברה יש לפנות ללשכת רישום מקרקעין (טאבו), או לגורם הרלוונטי לפני העניין, ולהגיש את המסמכים הדרושים: 

  • הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני (עותק מקורי או העתק מאושר על ידי בית המשפט/בית הדין).
  • תעודת גירושין (מקורית או עותק מאושר "נאמן למקור" על ידי עורך דין).
  • אישור רשות מקומית המפונה לרשם המקרקעין בדבר היעדר חובות בדין הנכס המועבר (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות).
  • חמישה שטרי מכר (או שטרי העברת זכות שכירות, לפי העניין) חתומים על ידי הצדדים ומאומתים כדין על ידי עורך דין.
  • במקרה של משכנתא - הסכמת הבנק לטובתו רשומה המשכנתא להעברת הזכויות.
  • אגרה - בהתאם לאגרות באתר לשכת רישום המקרעין. 
בניית אתרים - טואול