מס רכישה דירה שנייה

כיצד מעבירים זכות בדירה אגב גירושין ומהן המסמכים הדרושים לצורך כך?

לצורך רישום ההעברה יש לפנות ללשכת רישום מקרקעין (טאבו), או לגורם הרלוונטי לפני העניין, ולהגיש את המסמכים הדרושים: 

  • הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני (עותק מקורי או העתק מאושר על ידי בית המשפט/בית הדין).
  • תעודת גירושין (מקורית או עותק מאושר "נאמן למקור" על ידי עורך דין).
  • אישור רשות מקומית המפונה לרשם המקרקעין בדבר היעדר חובות בדין הנכס המועבר (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות).
  • חמישה שטרי מכר (או שטרי העברת זכות שכירות, לפי העניין) חתומים על ידי הצדדים ומאומתים כדין על ידי עורך דין.
  • במקרה של משכנתא - הסכמת הבנק לטובתו רשומה המשכנתא להעברת הזכויות.
  • אגרה - בהתאם לאגרות באתר לשכת רישום המקרעין. 
בניית אתרים - טואול